• Sondaż

    Czy sprawowanie funkcji wójta i burmistrza powinno być ograniczone do dwóch kadencji?