500 zł na dziecko: Czyli wszystko co powinniście wiedzieć o Programie Rodzina 500+ [WIDEO]

W gminie Myślenice rządowy Program Rodzina 500+ realizować będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia zarówno przez internet jak i w specjalnie otwartych punktach

Około 4750 rodzin w tym 7000 dzieci z miasta i gminy Myślenice ma prawo do skorzystania z Programu Rodzina 500+. Wnioski składać będzie można od 1 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice w siedzibie Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego przy ul. H. Jordana 4 (wejście od strony budynku Sokoła) oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego 82. Składając wniosek w tych punktach należy zabrać ze sobą dowód osobisty i numery PESEL dzieci.

Wnioski składać można również przez internet, poprzez programy Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, e-PUAP oraz za pośrednictwem banków.

Szczegóły dotyczące Programu Rodzina 500+ dostępne są na specjalnie otwartej stronie 500plus.opsmyslenice.pl . Stąd można pobrać wnioski, a także oświadczenia o dochodach. Na stronie znajdują się również wzory uzupełnionych dokumentów.

Terminy o których warto pamiętać

Wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia (nie wcześniej). Każdy kto złoży wniosek w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia – wnioski więc można składać w ciągu pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia programu, bez utraty kwoty świadczenia należnej od 1 kwietnia.

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów. Wnioski będzie można składać także po 1 lipca, ale wówczas świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Dla kogo program 500+ ?

Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako: dziecko własne dziecko małżonka dziecko przysposobione (adoptowane) dziecko znajdujące się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Świadczenie będą mogli pobierać: rodzice, jeden rodzic, opiekunowie prawni i faktyczni opiekunowie.

Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy: dziecko jest w związku małżeńskim, dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą, dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko, na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)

Pieniądze na pierwsze dziecko?

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na miesiąc, na drugie i każde kolejne dziecko będzie wypłacane bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny. Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy: dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł., dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną. Dziecko niepełnosprawne tj. dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wg przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wyżej opisane zasady nie są ustalona na zawsze. Wysokość dochodów uprawniających do otrzymywania świadczenia będzie weryfikowana przez Radę Ministrów w oparciu o badania Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Ocena będzie prowadzona, co dwa lata i w przypadku uzasadnionych przesłanek kwoty zostaną zmienione.

Powiązane tematy

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach