Program 500 Plus: Do końca maja wpłynęło 3321 wniosków

W gminie Myślenice wydano 2155 decyzji przyznających świadczenie i 24 decyzje odmawiające. Do tej pory wypłacono ponad 3,5 mln zł

W gminie Myślenice rządowy Program Rodzina 500+ realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski przyjmowane są od 1 kwietnia zarówno przez internet jak i w specjalnie otwartych punktach.

O świadczenie w gminie Myślenice może ubiegać się 4750 rodzin w tym 7000 dzieci. Jak informuje kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach: Do końca maja do Ośrodka wpłynęło 3321 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, z czego w formie elektronicznej 673.

W tym samym czasie wydano 2155 decyzji przyznających ww. świadczenie i 24 decyzje odmawiające prawa do tej formy pomocy. Dokonano trzech wypłat na łączną kwotę 3 521 483,80 zł, a 40 wniosków przesłano w związku z występującą koordynacją do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Na ten temat piszecie również na forum

Powiązane tematy

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach