Zapasy: To był bardzo dobry rok zawodników Dalinu Myślenice

W Hotelu Park odbyło się spotkanie opłatkowe sekcji zapaśniczej połączone z podsumowaniem wyników roku 2016 oraz wręczeniem upominków

Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Szpakiewicz, Dominik Krawczyk, Jakub Miska, Maciej Turała, Adrian Poradzisz, Jan Mastela, Mikołaj Krawczyk, Jakub Moskała i Mikołaj Łętocha.

Prezes KS Dalin Andrzej Talaga wręczył również podziękowania dla Starosty Józefa Tomala, głównych sponsorów Marty i Jana Sawickich, oraz Stefana Hołuja, który od lat organizuje i współfinansuje spotkania zapaśników.

Spośród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli: Starosta Józef Tomal, sponsorzy i działacze: Jan Sawicki, Stefan Hołuj, Łukasz Jamróz, Grzegorz Gomulak, Jan Kiszka, Marek Horabik, oraz przedstawiciele klubu Prezes Andrzej Talaga i Wiceprezes Artur Wątor. Podczas spotkania Starosta Józef Tomal wręczył wyróżniającym się zawodnikom dyplomy i statuetki, a wszyscy zawodnicy otrzymali upominki ufundowane przez Martę i Jana Sawickich.

Powiązane tematy

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach