Budżet Obywatelski Myślenic 2018: Do końca czerwca można zgłaszać pomysły na zmiany w mieście

W ramach budżetu obywatelskiego to mieszkańcy decydują na co przeznaczyć pieniądze. Łącznie w puli znajduje się ponad prawie milion złotych

Do końca czerwca można zgłaszać projekty do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Gminy Myślenie. Wystarczy mieć pomysł, zebrać podpisy, zgłosić projekt i namawiać mieszkańców do głosowania.

Budżet obywatelski to „wydzielona” część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy poprzez zgłaszanie pomysłów, a następnie – w drodze głosowania – wyrażenia opinii w stosunku do tych propozycji, które zostaną zrealizowane.

Na pierwszą edycję budżetu zostanie przeznaczona kwota 15 złotych na mieszkańca, co stanowi kwotę blisko 700 tysięcy złotych, która rozdysponowana będzie na miasto i tereny wiejskie. Dodatkowo tereny wiejskie będą miały swój własny budżet na zadania sołeckie w wysokości 200 tys. zł, a miasto dodatkowe środki na tzw. projekt ogólnomiejski, na które gmina przeznaczy również dodatkowe 200 tys. zł.

Każda miejscowość na terenach wiejskich będzie dysponowała własnym budżetem, którego wysokość uzależniona będzie od liczby mieszkańców. Dwie największe miejscowości Jawornik i Głogoczów otrzymają nie więcej niż 40 tysięcy rocznie. Reszta trafi do najmniejszych sołectw - Chełmu i Buliny.

Co zrobić, aby zgłosić swój pomysł?

1 krok
Pomysł – To Ty wiesz najlepiej co chciałbyś zmienić w swoim najbliższym otoczeniu. Wymyśl projekt, który chciałbyś zrealizować - mogą to być inwestycje i inne zadania w dziedzinie kultury, rekreacji, sportu, turystyki, ekologii. Minimalna kwota projektu wynosi 5000 zł, maksymalna kwota nie powinna przekraczać kwoty przyznanej na daną miejscowość lub okręg.

2 krok
Poparcie – znajdź osoby popierające Twój projekt. Wystarczy tylko 20 podpisów Mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i są zameldowani na terenie Gminy. Listę poparcia znajdziesz na www.bo.myslenice.pl lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta. Formularze będzie miał także Twój Radny i Sołtys.

3 krok
Wniosek – wypełniony formularz zadania prześlij na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Formularz znajdziesz na bo.myslenice.pl, Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta, u Radnego lub Sołtysa. Pamiętaj - dodatkowo możesz zgłosić projekt ogólnomiejski.

4. Krok
Weryfikacja zadań – do końca sierpnia specjaliści sprawdzą czy uda się zrealizować Twój plan. Zadania i inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: nie mogą być przedsięwzięciami komercyjnymi, muszą być ogólnodostępne, muszą być zrealizowane na terenie stanowiącym własność gminy, nie mogą zakładać realizacji tylko części zadania, muszą się zakończyć w ciągu jednego roku budżetowego, nie mogą generować rocznych kosztów utrzymania powyżej 30 % wartości zadania.

5. Krok
Głosowanie - pod koniec sierpnia poznasz wszystkie zaakceptowane projekty. Głosować może każdy zameldowany mieszkaniec, który ukończył 16 lat. Głosowanie będzie możliwe przez Internet lub osobiście w wyznaczonych punktach. Możesz oddać tylko jeden głos na zadanie zgłoszone w okręgu/miejscowości, gdzie jesteś zameldowany. Dodatkowo możesz oddać głos na jedno zadanie ogólnomiejskie.

Powiązane tematy

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach