Brzączowice: Ruszyła budowa nowej szkoły. Będzie gotowa do końca 2018 roku

Do szkoły podstawowej w Brzączowicach w roku szkolnym 2017/18, z uwagi na reformę systemu oświaty będzie uczęszczać 144 uczniów w 8 oddziałach. W roku szkolnym 2018/19 będzie to 185 uczniów w 10 oddziałach

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki podpisał umowę na rozbudowę szkoły w Brzączowicach. Umowa została zawarta z firmą WIKPOL, która podejmie się tego zadania za 2 835 884 zł brutto. Pierwszy etap prac potrwa do 31 grudnia 2017r., drugi - kończący inwestycję do 31 grudnia 2018. Rozbudowa szkoły będzie finansowana z budżetu gminy Dobczyce. Nowy budynek powstanie w miejscu starej szkoły.

Do szkoły podstawowej w Brzączowicach w roku szkolnym 2017/2018, z uwagi na reformę systemu oświaty będzie uczęszczać 144 uczniów, którzy uczyć się będą w 8 oddziałach. W roku szkolnym 2018/2019 będzie to już 185 uczniów w 10 oddziałach.

- W chwili obecnej aby zapewnić możliwość realizacji obowiązku szkolnego wszystkim dzieciom z obwodu SP Brzączowice konieczna jest likwidacja pracowni przedmiotowych. Brak miejsc odnotowano także w oddziale przedszkolnym działającym przy SP Brzączowice. Obecnie funkcjonują tam 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 70 dzieci. Z uwagi na niewystarczającą liczbę pomieszczeń nie wszystkie dzieci, dla których gmina zobligowana jest do zapewnienia miejsc przedszkolnych, znalazły swoje miejsce w tej placówce. Gdyby szkoła dysponowała większą liczbą pomieszczeń to można by w roku szkolnym 2017/2018 otworzyć 4 oddział przedszkolne, niestety z uwagi na braki lokalowe dzieciom, które nie zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego w Brzączowicach, Gmina była zobligowana wskazać miejsca w innych placówkach na terenie Gminy – wyjaśnia burmistrz Machnicki.

W roku szkolnym 2017/2018 będą się uczyć klasy od I-VII, a w roku szkolnym 2018/2019 klasy od I-VIII oraz oddziały „0”. Z analizy danych demograficznych w obwodzie SP w Brzączowicach na przestrzeni kolejnych 5 lat wynika, że ilość dzieci będzie się utrzymywać na obecnym poziomie. Tak więc są roczniki, gdzie koniecznym będzie utworzenie 2 pierwszych klas, co wiąże się z potrzebą kolejnego pomieszczenia.

Opisane wyżej problemy spowodowały, że Gmina Dobczyce zdecydowała o rozbudowie istniejącej placówki w Brzączowicach. Rozbudowa pozwoli na zapewnienie wszystkim dzieciom z obwodu SP Brzączowice godnych warunków do nauki, a dzieciom w wieku przedszkolnym zapewni wystarczającą liczbę miejsc.

 

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach