Szymon Latoń pierwszy w Polsce i trzeci na świecie w Olimpiadzie Kuźniczej 2017

Szymon Latoń (drugi z lewej) podczas wręczenia nagród

Szymon Latoń z Sułkowic wziął udział w Międzynarodowej Studenckiej Olimpiadzie Kuźniczej zajmując pierwsze miejsce w Polce i trzecie na świecie

W olimpiadzie wzięło udział w sumie 103 uczestników z 39 uniwersytetów z 13 krajów, głównie z obszaru Eurazji. Prace oceniało 12 członków komitetów z całego świata. Głównym organizatorem olipiady jest rosyjska firma QForm. Firma ta opracowała program, który służy do symulacji procesów przeróbki plastycznej metali na gorąco, jak np. kucia czy walcowania metali.

Rosja była głównym organizatorem olimpiady. Brały w niej udział Uniwersytety Techniczne, które mają Katedry Przetwórstwa Metali. Na każdej uczelni odbywały się eliminacje wewnętrzne, z których 3 osoby przechodziły do etapu ogólnopolskiego. W etapie krajowym udział wzięły 3 osoby z AGH i 3 osoby z Politechniki Wrocławskiej. Te 6 osób miało na wykonanie zadania 6 godzin – w tym roku trzeba było wykonać odkuwkę sprzęgła wraz z opisem całego procesu.

- Praca polegała na zaprojektowaniu całej technologii wytwarzania sprzęgła z uwzględnieniem wszystkich naddatków np. na obróbkę mechaniczną, pochylenia kuźnicze, rozszerzalność cieplną. Po tym etapie trzeba było narysować odkuwkę, tzn. zrobić wizualizację np. w programie SolidWorks, czy AutoCad i wprowadzić ją do programu QForm, po czym należało dobrać takie warunki brzegowe, jak np. materiał wsadowy, temperaturę kucia, czy maszynę kuźniczą (do wyboru prasę albo młot, nakład 30 tys. szt.). Kolejnym krokiem było przeprowadzenie symulacji kucia i w momencie wystąpienia defektów w odkuwce np. takich jak zakucia bądź niewypełnienie formy, należało dokonać zmian w matrycach (ogólnie – wprowadzić zmiany w technologii). Po czym należało ponownie uruchomić symulację w celu zaobserwowania wprowadzonych zmian. Jeżeli te zmiany były efektywne, zakłada się, że technologia została wykonana prawidłowo. Ponadto, pomimo wykonania samej symulacji, należało sporządzić raport wytwarzania tej odkuwki. Mój raport zajął 20 stron, musiałem go wpisywać ręcznie – opowiada Szymon.

Z sześciu prac ocenianych na etapie krajowym tylko Szymona została zakwalifikowana do etapu międzynarodowego i krążyła między 12 komitetami oceniającymi. Lepsi od Szymona na świecie okazali się tylko Rosjanka Tatiana Borunowa, Wietnamczyk Nguen Trung Thuck, którzy zajęli ex aequo pierwsze miejsce i Macedończyk Blagoja Nestorovski, który znalazł się na drugim miejscu. Mieszkaniec Sułkowic zajął trzecie miejsce – ex aequo z Bułgarem Blagovestem Nikolovem Zlatevem i Rumuńczykiem Cabelem Georgianem Constantinem.

Prace Szymona (w zakładce Poland) oraz pozostałych uczestników można zobaczyć i pobrać na stronie firmy QForm. Tam też podane są szczegółowe wyniki olimpiady.

Szymon Latoń za swoją pracę otrzymał dyplom, dysk zewnętrzny, certyfikat obsługi programu i czasową licencję na korzystanie z programu QForm. Nagrody, gratulacje i dyplomy wręczyli mu 25 września 2017 r. dziekan z kierownikiem katedry podczas Rady Wydziału Inżynierii i Informatyki Przemysłowej AGH.

Szymon Latoń z Sułkowic (m.in. strażak OSP, „kombinator” – majsterkowicz, pasjonat kowalstwa i ślusarstwa) w lipcu 2017 r. obronił tytuł magistra inżyniera na kierunku: Metalurgia w Katedrze Plastycznej Przeróbki Metali na krakowskiej AGH. Jeszcze przed końcem studiów wziął udział w Międzynarodowej Studenckiej Olimpiadzie Kuźniczej zajmując pierwsze miejsce w Polce i trzecie na świecie.

Joanna Gatlik-Kopciuch

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach