Sułkowice: Inauguracja roku kulturalnego w SOK

fot. Anna Witalis-Zdrzenicka

Inauguracja roku kulturalnego jest okazją do zaprezentowania aktualnej oferty ośrodka kultury, dokonań instruktorów (w tym 45-lecia w Elegii Adama Woźnicy) i uczestników zajęć oraz docenienia pracowników i zaangażowania przyjaciół

Na scenie zaprezentowały wszystkie formacje i sekcje działające przy SOK-u. Obok działających od wielu lat takich zespołów jak Orkiestra Dęta, chór Apassionata, Elegia, Chór Seniorów, Retro czy dzieci Chudego – obejrzeć można było występ klasycznej grupy baletowej dzieci oraz widowiskowy pokaz karate zakończony zimnymi ogniami.

W istniejących od lat zespołach w gronie występujących byli też uczestnicy rozpoczynający swoją przygodę z SOK-iem. Najmłodsza frakcja Retra to w tym roku składa się z przedszkolaków.

Podczas uroczystości uczczono jubileusz Adama Woźnicy – jego 45-lecie wspólnego muzykowania w kapeli Elegii. Otrzymał owację na stojąco, dyplom i tytuł SOK Kultura 2017. Tytuł ten – nadawany osobom wspierającym i rozsławiającym działania ośrodka - otrzymali też Zespół Elegia, sekretarz gminy Małgorzata Dziadkowiec oraz brązowy medalista mistrzostw świata w szachach Szymon Gumularz, zaś podziękowanie i dyplom uznania dyrektor Halina Obst wręczyła pierwszemu trenerowi Szymka, świętującemu swoje 20-lecie pracy w SOKU – Kamilowi Makówce.

Również inni instruktorzy Ośrodka otrzymali dyplomy i publiczne podziękowania za swój trud wkładany w rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Sułkowice. Udekorowani zostali zwycięzcy konkursów regionalnych i ogólnopolskich. Podziękowania otrzymali również „ludzie drugiego planu”, czyli pracownicy Sułkowickiego Ośrodka Kultury. Dyrektor Halina Obst wręczała dyplomy, koszyczki z wrzosem, drobne upominki i parasole kultury w asyście burmistrza Piotra Pułki, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krystyny Sosin i Kazimierza Króla oraz prowadzącej koncert Beaty Szuby.

awz

 

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach