WŚCIEKLIZNA w Dobczycach i Raciechowicach. Nie zabierajcie psa na spacer do lasu!

Gminy Dobczyce i Raciechowice walczą ze wścieklizną. Tablice ostrzegawcze stanęły przy drogach wjazdowych do obszaru zagrożonego. Nie zabierajcie psa na spacer do lasu! Co jeszcze jest zabronione?

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że w rejonie miejscowości Skrzynka (gmina Dobczyce) znaleziono martwego lisa. Z przeprowadzonych badań laboratoryjnych wynikało, że był zarażony wścieklizną.

Wojewoda Małopolski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: myślenickiego i wielickiego.

Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny uznaje się m.in. Niezdów (gm. Dobczyce), Winiary (gm. Gdów), Kunice (gm. Gdów), Fałkowice (gm. Gdów); Stryszawa (gm. Gdów), Kwapinka (gm. Raciechowice), Mierzeń (gm. Raciechowice), Raciechowice (gm. Raciechowice), Czasław (gm. Raciechowice), Dobczyce gm. Dobczyce) wzdłuż dróg: gminnej nr 540027 K (ul. Podlesie), powiatowej nr 1931 K (ul. Dębowej), powiatowej nr 1983 K (ul. Górskiej, Przedbronie), powiatowej nr 1985 K (ul. Kazimierza Wielkiego) i dalej ulicami: Rynek, Targową, Mostową do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 967 (ul. Zarabie). Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967 przez Dobczyce, Dziekanowice (gm. Dobczyce), Niezdów (gm. Dobczyce) do zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Winiary.

Czego nie wolno w obszarze zagrożonym?

- zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
- zakazuje się polowań zbiorowych na zwierzęta łowne,
- zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
- zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
- zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
- nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy,
- nakazuje się odstrzał sanitarny lisów.

Rozporządzenie obowiązuje do odwołania. Teren gminy Dobczyce zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi przy drogach wjazdowych do obszaru zagrożonego.

Wścieklizna śmiertelnie groźna dla ludzi

Wścieklizna jako choroba śmiertelnie groźna dla ludzi, wymaga rozważnego zachowania ze strony człowieka, przebywającego na co dzień w środowisku, w którym obecne są również zwierzęta. Do zarażenia wścieklizną dochodzi zwykle przez pogryzienie przez chore zwierzę, uszkodzoną skórę lub błony śluzowe. Wirus znajduje się w ślinie zwierzęcia.

Trzeba jednak pamiętać, że wirus wścieklizny jest odporny zarówno na działanie czynników fizycznych, jak i chemicznych - w tym środków dezynfekcyjnych oraz gnicie. Z tego powodu w rozkładających się zwłokach może pozostawać groźny nawet przez kilka tygodni. W wyższych, powierzchniowych warstwach ziemi jego zakaźne właściwości mogą występować aż 2-3 miesiące.

Powiązane tematy

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach