Myślenice: Do 2019 roku szpital zostanie dofinansowany kwotą 15 mln zł

Władze powiatu oraz dyrekcja szpitala przewidują, że w związku ze środkami zewnętrznymi w okresie 2 lat (do 2019 r.) szpital zostanie dofinansowany kwotą niemal 15 mln złotych.

Pieniądze zostaną przeznaczone na szereg zadań finansowanych z środków UE lub rezerwy budżetowej zarządzanej przez Prezesa Rady Ministrów

Wspólne działania SP ZOZ Myślenice oraz Powiatu Myślenickiego – właściciela szpitala – pozwoliły na pozyskanie wysokiego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Unijne dofinansowanie wynosi ponad 7 mln złotych, Powiat przeznaczy w tym projekcie na wkład własny – blisko – 2 miliony zł.

Władze powiatu oraz dyrekcja szpitala przewidują, że w związku ze środkami zewnętrznymi w okresie 2 lat (do 2019 r.) szpital zostanie dofinansowany kwotą niemal 15 mln złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na szereg zadań finansowanych z środków UE lub rezerwy budżetowej zarządzanej przez Prezesa Rady Ministrów.

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość całego projektu to: 8 998 000 zł – z czego 7 137 400 zł to dofinansowanie unijne, a pozostałe środki w wysokości 1 799 600 zł zostały zabezpieczone przed Powiat Myślenicki.

Projekt zakłada przeprowadzenie przebudowy i rozbudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Centralnej Sterylizatorni.

W ramach projektu zostanie również zakupiony nowy sprzęt medyczny.

Działania prowadzone w projekcie są bardzo ważne. Pomogą dostosować panujące w myślenickim szpitalu warunki do standardów przewidywanych w rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia. To z kolei oznacza podniesienie jakości leczenia oraz komfortu dla pacjentów. Wszystkie sale będą miały własny węzeł sanitarny oraz będą mniejsze – co pozwoli pacjentom na spokojniejsze i wygodniejsze warunki pobytu. W ramach realizacji projektu zwiększy się również dostępność opieki anestezjologicznej, gdyż przybędzie miejsc na tym oddziale.

Ponadto zakupiony zostanie sprzęt medyczny. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zmiana aparatury RTG. Nowy aparat pozwoli na cyfrowe opracowywanie zdjęć  i przesyłanie ich wewnętrzną siecią szpitala, na komputery lekarzy w pracujących na wszystkich oddziałach myślenickiego szpitala. W związku z tym ze szpitala zniknie przestarzałe pomieszczenie do wywoływania zdjęć.

Myślenicki szpital przy finansowym wsparciu Powiatu Myślenickiego planuje– także z pomocą budżetu Państwa zrealizować inwestycje modernizacji oddziału Zakaźnego – za kwotę około 3 milionów. W ramach tego zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja oddziału oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej.

Trzecim zadaniem ma być przebudowa, modernizacja i wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej. Powiat liczy na to, że inwestycje uda się współfinansować z funduszy rezerwy budżetowej Budżetu Państwa. Sam zabezpieczył 20% środków, jednocześnie Władze Powiatu są gotowe na samodzielne sfinansowanie tego ważnego zadania – wszystko zależy od decyzji urzędów centralnych. Całość zadania ma kosztować ok. 2 milionów. Dzięki realizacji tego planu w myślenickim zostanie unowocześniona pracownia endoskopowa.

starosta Józef Tomal: Zdajemy sobie sprawę z tego w jakich sytuacjach znajdują się w Polsce szpitale powiatowe. NFZ ciągle zaniża ceny usług medycznych. Dlatego zawsze będziemy wspierać działania dyrekcji, zrobię wszystko by pokrywać wkłady własne do projektów. Zdrowie mieszkańców jest dla mnie najważniejsze.  

Wszystkie te działania prowadzone są przy współpracy Władz Powiatu Myślenickiego i Dyrekcji Szpitala.

 

INWESTYCJE w szpitalu Powiatowym w Myślenicach w 2017 roku

2.065.620,74 PLN - suma inwestycji dofinansowanych przez Powiat

1.638.221,14 PLN - suma dotacji przekazanych z budżetu Powiatu

79,3% wartości wszystkich inwestycji pokryły środki z budżetu Powiatu Myślenickiego

LISTA WYKONANYCH INWESTYCJI

* Wiata zadaszająca dla ambulansu stacjonującego w gminie Sułkowice
* Zakup sprzętu medycznego: aparat do znieczuleń, 4 kardiomonitory wraz z centralą, stołu operacyjnego, laboratoryjna witryna chłodnicza, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran, płuczka dezynfektor
* Modernizacja pomieszczeń analityki
* Modernizacja sieci wodociągowej
* Remont pomieszczenia zabiegowego na Oddziale Chirurgii Ogólnej
* Malowanie pomieszczeń kuchni
* Termomodernizacja i modernizacja Oddziału Zakaźnego
* Modernizacja parkingu samochodowego
* Remont i modernizacja pomieszczeń Medycyny pracy i węzła sanitarnego w budynku Analityki
* Malowanie klatki schodowej (ewakuacyjnej) wraz z remontem balkonów
* Zakupy dla szpitalnej apteki oraz Laboratorium Analityki Medycznej i Punktu Pobrań 

Materiał powstał we współpracy ze
Starostwem Powiatowym w Myślenicach 1/2

 

Powiązane tematy

Czytaj także