Burmistrz Myślenic podpisał „Samorządową kartę dla kultury”

Burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski podpisał „Samorządową kartę dla kultury”. To pierwszy samorządowiec w Małopolsce, który zdecydował się podpisać 10 postulatów zawartych w dokumencie. Do tej pory, kartę sygnowali przedstawiciele samorządów m.in. z Warszawy, Poznania, Łodzi czy Lublina. Myślenice dołączyły do miast i gmin, które w swojej polityce kulturę traktują w sposób strategiczny.

Samorządowa karta dla kultury to zbiór reguł współdziałania animatorów kultury z lokalnymi władzami samorządowymi. Zasady w niej zawarte zostały wypracowane w toku kilkumiesięcznych prac zespołu animatorów i samorządowców z Forum Kraków, Miasta Poznań i Centrum Kultury ZAMEK.

Dokument określa zasady jakie powinny przyświecać w relacjach między samorządem a animatorami kultury. W jego treści czytamy m.in., że kultura nadaje sens procesowi rozwoju miast, a uczestnicząc w kulturze tworzymy rozwój społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia. Kultura jako dobro wspólne, nie może być zawłaszczana ani reglamentowana przez żadną ideologię.
Do podpisania dokumentu zaproszeni zostali prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz ich zastępcy - członkowie zarządów miast i gmin całej Polski. Pierwsi sygnatariusze uroczyście złożyli już swoje podpisy podczas III Ogólnopolskiego NieKongresu Animatorów Kultury. Miasto i Gmina Myślenice jest pierwszym małopolskim samorządem, który zadecydował się przyjąć kartę.

Maciej Ostrowski, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice: Cieszę się, że możemy być częścią elitarnego, a przede wszystkim bardzo odpowiedzialnego grona polskich samorządów, które kulturę traktują w sposób podmiotowy. W Myślenicach kultura odgrywa ogromne znaczenie. Staramy się inspirować i kreować takie działania, które przynoszą wymierne korzyści. Jesteśmy też świadomi wpływu kultury na rozwój ekonomiczny regionów. Warto przypomnieć, że średnio 75 procent wszystkich wydatków na kulturę w Polsce ponoszą właśnie samorządy terytorialne – wyjaśnia 

Skąd karta w Myślenicach?

Inicjatorami podpisania karty kultury dla samorządu przez burmistrza Myślenic Macieja Ostrowskiego byli Natalia Nowacka i Piotr Szewczyk, którzy wraz z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu uczestniczą w programie rozwoju edukacji kulturalnej w Małopolsce, który realizowany jest przez Małopolski Instytut Kultury. Synapsy, to trzyletni, wielopoziomowy program wspierania edukacji kulturowej stworzony z myślą o nauczycielach i animatorach kultury oraz odbiorcach ich działań.

Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora MOKiS: Zainspirowani programem chcemy stworzyć w Małopolsce sieć współpracy instytucji kultury, które razem – ze wspólnej inicjatywy, będą pracować nad rozwojem koncepcji kompleksowej edukacji kulturowej w Małopolsce. W tym celu spotykamy się już po raz trzeci, by wypracować taki model działania, który zainteresuje władze samorządowe Małopolski, a w konsekwencji przyjęty zostanie przez inne małopolskie samorządy miejskie i wiejskie.

Małopolski Program Edukacji Kulturowej

Małopolski Program Edukacji Kulturowej to szansa na rozwój działań animacyjnych i edukacyjnych, to szansa na rozwój instytucji kultury, partnerstwa pomiędzy województwem, miastami i gminami w regionie, to wreszcie szansa na rozwój współpracy różnych instytucji i osób dla dobra dzieci i młodzieży.

Doświadczenia Mazowsza, Warszawy, Słupska, Łodzi i Gdańska (tam takie programy działają lub powstają) uczy, że warto samemu, w środowisku, drogą partycypacji wypracować zarys takiego programu i stworzyć koalicję osób i instytucji, które chcą się zaangażować w jego rozwój. Organizatorami spotkania w Myślenicach były Małopolski Instytut Kultury oraz Myślenicki Ośrodek Kultury i Spotu. Spotkanie miało charakter warsztatów, a jego celem było wypracowanie planu działań, które mogłyby w Małopolsce doprowadzić do powstania Małopolskiego Programu Edukacji Kulturowej na wzór działań podjętych w województwie mazowieckim

materiał powstał przy współpracy z MOKiS 3/5

Powiązane tematy

Czytaj także