MOKIS: konkurs w ramach Małe Triennale Grafiki-Myślenice 2018

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie ogłaszają w ramach programu “Małe Triennale Grafiki-Myślenice 2018” konkurs dla młodzieży szkół średnich i studentów pn. „WOLNOŚĆ”

Konkurs jest organizowany po raz 5 i wchodzi do programu promocji Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2018. Konkurs ma na celu zaproszenie młodych ludzi do wykreowania w swej wyobraźni odpowiedzi na postawiony tytuł i w formie artystycznej przełożenie go na własne dzieło sztuki.
Organizatorzy w warunkach tego konkursu otwierają uczestnikom możliwość wyboru sposobu zrealizowania pracy.

Tematycznie praca winna być współczesną twórczą interpretacją wyobrażenia „wolności” lub propozycją wykreowaną w zakresie tematu. Uczestnik konkursu wykonuje w oparciu o temat konkursu prace na papierze maximum 50x70 cm w technikach: grafika klasyczna, grafika komputerowa, fotografia omputerowa, techniki mieszane, kolaże (np. rysunek z wklejonymi fragmentami fotografii i elementami wykonanymi temperą).

W konkursie może wziąć udział młodzież ucząca się /szkoły średnie, studenci/ z Myślenic i sąsiednich miejscowości a także młodzi ludzie, którzy zgłoszą swój udział z miast Polski i zza granicy. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie www.mokis.myslenice.pl. Zgłoszeń można dokonywać także telefonicznie pod numerem telefonu 12 2721511.

Zgłoszenia do udziału w konkursie wraz z opatrzoną godłem pracą (imię, nazwisko, adres, wiek –szkoła) należy przesłać do 02.11.2018 r. na adres MOKiS 32-400 Myślenice ul. Piłsudskiego 20. Powołane przez MOKiS jury wybierze najlepsze prace,które zostaną nagrodzone w formie pieniężnej i rzeczowej . Wystawa prac nagrodzonych zostanie zaprezentowana podczas wystawy pokonkursowej 9.11.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu w dniu:5.11.2018 r.

materiał powstał przy współpracy z MOKiS 2.9

Powiązane tematy

Czytaj także