Ile maksymalnie może wynieść dieta radnego?

Dieta radnego w 2019 r. w gminach od 15 do 100 tys. mieszkańców wyniesie maksymalnie 2013,10 zł. miesięcznie. Obok diet radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych

Wysokość świadczenia radnego zależy od wielkości gminy i powiatu oraz przez pełnionej przez niego funkcji. Diety do maksymalnej przewidzianej przepisami wysokości (2 684,13 zł) przysługują w ciągu miesiąca radnym w największych gminach - powyżej 100 tys. mieszkańców.

W gminach od 15 do 100 tys. mieszkańców - np. w Gminie Myślenice będzie to najwyżej 75 proc. tej kwoty czyli 2 013,10 zł. Natomiast w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców – radni będą mogli otrzymywać świadczenie, które nie przekroczy 50 proc. maksymalnej wysokości diety (1 342,07 zł). Reguluje to rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Również w przypadku powiatów, w analogicznym rozporządzeniu, przewidziano widełki. Radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 100 proc. maksymalnej wysokości diety (2 684,13 zł) w powiatach powyżej 120 tys. W powiatach, w których liczba ludności mieści się w przedziale 60 tys. - 120 tys., dieta ta nie może być wyższa niż 85 proc. kwoty maksymalnej (2 281,51 zł). W powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców próg ustanowiono na poziomie 70 proc., co oznacza, że świadczenie nie może tam przekroczyć 1 878,89 zł.

Ponadto, zgodnie z przepisami ustaw ustrojowych, rady gmin, powiatów i sejmiki województw ustalając wysokości diet radnych, powinny wziąć pod uwagę pełnione przez nich funkcje. Te same przepisy stanowią, że oprócz diety radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.

Powiązane tematy

Czytaj także

Komentarze

 • 30.11.2018 - 19:02
  a po co radny -bezradny ma gdzies jezdzic ma sluzyc obywatela i co oni robia ???  NIC!!!!!
  26 11 Cytuj Zgłoś
 • 01.12.2018 - 16:33
  k5296938 napisał/a:
  a po co radny -bezradny ma gdzies jezdzic ma sluzyc obywatela i co oni robia ???  NIC!!!!!
  minusy daja tylko radni bezradni
  9 11 Cytuj Zgłoś
Poinformuj o komentarzach