Granty na kapliczki dla samorządów. Pieniądze rozdaje samorząd województwa małopolskiego

Ruszyła kolejna edycja adresowanego do samorządów konkursu grantowego „Kapliczki Małopolski” organizowanego przez małopolski urząd marszałkowski. Do dyspozycji jest 750 tys. zł

„Kapliczki są elementem lokalnego krajobrazu od setek lat. Obecne na polach, drogach, ale też przy ulicach, wprowadzają do codzienności element sacrum. Mogą służyć za miejsce religijnego kultu, jak i drogowskaz podczas pieszych wędrówek. Przede wszystkim jednak pozostają cennym świadectwem historycznym i artystycznym. To małe sakralne zabytki, często będące przykładem wartościowej sztuki ludowej. Dlatego tak ważne jest, z myślą o przyszłych pokoleniach, dbanie o ich stan, również w zakresie prac renowacyjnych. W Małopolsce na tego typu działania można zyskać dofinansowanie” – pisze na swej stronie internetowej małopolski urząd marszałkowski.

W ramach konkursu ”Kapliczki Małopolski” renowacji zostało dotąd poddanych ponad 370 obiektów. Na ten cel samorząd wojewódzki Małopolski udzielił łącznego dofinansowania w wysokości ponad 3 mln zł. Pula środków tegorocznej edycji wynosi 750 tys. zł.

Konkurs organizowany jest od 2009 roku. Jego adresatami są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które podejmują prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy małopolskich kapliczkach.

Na odnowienie mogą też liczyć obiekty znajdujące się na prywatnym terenie jeśli właściciel nieruchomości nawiąże współpracę z jednostką samorządu terytorialnego gminą lub powiatem. Restaurowane kapliczki nie muszą przy tym figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego.

Termin złożenia dokumentacji upływa 13 marca. Do wniosku należy dołączyć tylko kosztorys prac i zdjęcia.

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach