Dobczyce: Radni będą głosować nad przekształceniem szkoły

Podczas 6. sesji radni miejscy w Dobczycach będą podejmowali m.in. uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W planie sesji znajduje się m.in. przyjęcie gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy Dobczyce z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych na okres od II do IV kwartału 2019 roku.

Radni będą głosować w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie.

Pod głosowanie będzie także przygotowana uchwała w sprawie wyrażenia woli współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Dobczyce a gminą Ustka.

Sesja odbędzie się 27 lutego  2019 roku o godz. 16:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach