Lubień: Mieszkańcy zapłacą więcej za wywóz śmieci. Nowością są kody kreskowe na worki

Od 5 do 27 zł więcej za śmieci segregowane oraz od 10 do 50 zł więcej za śmieci niesegregowane zapłacą mieszkańcy gminy Lubień.

Nowe stawki obowiązują od początku tego roku. Gmina wprowadza także kody kreskowe na worki na śmieci

W gminie Lubień opłata za wywóz śmieci uzależniona jest od tego, czy rodziny złożyły deklaracje o segregowaniu odpadów, czy też o oddawaniu zmieszanych śmieci oraz od tego, ile osób zamieszkuje dane gospodarstwo.

Wyższe ceny od firmy, wyższa opłata dla mieszkańców

Do tej pory opłata za śmieci segregowane (miesięczna) wynosiła 8 zł od osoby w domach, które zamieszkiwało od 1 do 5 osób. Teraz będzie to o 5 zł więcej, czyli 13 zł miesięcznie od osoby. Natomiast jeśli było więcej niż 5 mieszkańców w danym gospodarstwie, to obowiązywała kwota 41 zł miesięcznie od gospodarstwa. Od stycznia tego roku te rodziny zapłacą o 27 zł więcej miesięcznie, czyli będzie to 68 zł od gospodarstwa.

Drożeje też odbieranie śmieci niesegregowanych. Do tej pory opłata miesięczna za śmieci niesegregowane od osoby, w domach od 1 do 5 mieszkańców, wynosiła 16 złotych. Teraz będzie to 26 zł, czyli o 10 zł więcej. W gospodarstwach, które zamieszkuje więcej niż 5 osób, rodzina zapłaci 136 zł, czyli o 50 zł więcej niż dotychczas (od października 2017 roku do teraz było to 86 zł miesięcznie).

Jak dowiedzieliśmy się w urzędzie, nie ma wielu osób, które złożyły taką deklarację. W dużej mierze mieszkańcy zdecydowali się na segregację śmieci, ponieważ dzięki temu płacą mniej. Śmieci w gminie odbierane są raz w miesiącu.

Cztery lata niskiej opłaty

Przez 4 lata, od 2013 do października 2017 roku, obowiązywała w gminie stawka 5,50 zł od osoby w gospodarstwach zamieszkiwanych od 1 do 5 osób przy segregowaniu odpadów, oraz 30 zł przy deklaracji o niesegregowaniu śmieci. Jeśli w gospodarstwie było więcej niż 5 osób, to wówczas była to kwota 30 zł od gospodarstwa miesięcznie, jeśli była tam segregacja odpadów oraz 60 zł miesięcznie, gdy mieszkańcy oddawali opady bez segregacji.

Czy istnieje szansa na obniżkę opłat? Jak się dowiedzieliśmy, ceny firm, które chcą odbierać odpady, często są zbyt wysokie i przetargi w gminach muszą być unieważniane. Do maja gmina jest związana umową z firmą, która w tej chwili odbiera odpady. Wiosną powinien zostać ogłoszony przetarg na odbiór śmieci od mieszkańców gminy. Z jakimi stawkami zgłoszą się firmy? Czy uda się obniżyć opłaty?

Segregacja się opłaca

Jeśli mieszkańcy zdecydują się na segregację, wówczas płacą mniej. Jak rozdzielać odpady? Co wędruje do poszczególnych worków lub pojemników? Mieszkańcy otrzymują szczegółowy podział:

Jak dowiedzieliśmy się w urzędzie, pojawiają się pytania mieszkańców o częstsze odbieranie worków z odpadami biodegradowalnymi w okresie letnim, gdy są upały. Czy będzie zmiana w harmonogramie ich odbierania, jeszcze nie wiadomo. 

Kody kreskowe sprawdzą czy segregujesz śmieci 

Jak czytamy na stronie gminy Lubień, od 1 marca wprowadzony zostanie system unikalnych kodów kreskowych, które mieszkańcy otrzymują wraz z rachunkami za śmieci. Każdy kod jest oznaczony miejscowością oraz numerem budynku i napisem frakcji. Jeśli braknie naklejek, wówczas trzeba się po nie zgłosić do urzędu gminy.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do naklejania na worki lub pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych kodów kreskowych. System identyfikacji oddawanych odpadów dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych. W przypadku nieruchomości, na której nie ma złożonej deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpady nie zostaną odebrane.

Kontrola nad mieszkańcami i firmą odbierającą odpady

Kody kreskowe służą identyfikacji ilości i rodzajów odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości. Przede wszystkim chodzi o sprawdzenie, czy osoby, które zadeklarowały segregację odpadów i dzięki temu mają niższe stawki opłaty za odbiór śmieci, faktycznie je segregują. To też kontrola nad firmą, czy odpady zostały odebrane zgodnie z harmonogramem oraz zaliczone do odpowiednich frakcji.

Powiązane tematy

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach