Przy „Matce Miłościwej” dokonywały się cuda i uzdrowienia.Obraz stał się znany niemal w całym kraju

Przy „Matce Miłościwej” i Matce Miłosierdzia”, jak określano Cudowny Obraz Matki Bożej Myślenickiej, dokonywały się liczne cudowne uzdrowienia. Pątnicy przybywający tutaj z odległych stron doznawali niezwykłych łask.

Obraz stał się znany na Mazowszu i we Lwowie, w Kielcach, Gidlach, w Łomży, Nowym Sączu, na Podhalu, w Kętach, w Olkuszu a także w Wielkopolsce

- w rok 50-jubileuszu koronacji obrazu Matki Bożej Myślenickiej przypominamy jego historię

Od początku roku w Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach trwa złoty jubileusz koronacji obrazu Matki Boskiej Myślenickiej. Mimo, że główne uroczystości przewidziano na drugą część sierpnia już dzisiaj przypominamy o tym wydarzeniu.


Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach, nalężąca do archidiecezji krakowskiej, której początków trzeba szukać w XIII wieku, przez cały czas istnienia szerzyła kult maryjny.

Niezwykle znaczącym w historii parafii był rok 1633. Wówczas władze kościelne uznały za prawdziwe cuda, które w maju tego roku dokonały się przy Obrazie Matki Bożej na Górnym Przedmieściu w Myślenicach. 2 lipca 1633 r. Obraz Ten został wprowadzony w uroczystej procesji do kościoła parafialnego. Później umieszczony w kaplicy zbudowanej w 1642 – 46 r. przez hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego, Stanisława Koniecpolskiego, przyciągał liczne rzesze wiernych i pielgrzymów.

Twórcą jednego z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w diecezji krakowskiej – jakim w ówczesnym czasie było sanktuarium Matki Bożej w Myślenicach – był gorliwy duszpasterz, ks. Wojciech Ofiarowicz. To on zainicjował powstanie w 1636 roku prepozytury i mansjonarii w Myślenicach, z myślą o obsłudze duszpasterskiej. W 1641 r. powstało także Bractwo Różańcowe.

Przy „Matce Miłościwej” i Matce Miłosierdzia”, jak określano Cudowny Obraz Matki Bożej Myślenickiej, dokonywały się liczne cudowne uzdrowienia. Pątnicy przybywający tutaj z odległych stron doznawali niezwykłych łask. W latach 1624-1642 kustosz sanktuarium ks. Wojciech Ofiarowicz odnotował 1428 łaski. Obraz Matki Bożej Myślenickiej stał się znany na Mazowszu i we Lwowie, w Kielcach, Gidlach, w Łomży, Nowym Sączu, na Podhalu, w Kętach, w Olkuszu a także w Wielkopolsce. Sanktuarium Myślenickie cieszyło się znaczną sławą jeszcze w XVIII wieku, pomimo wielu klęsk i kataklizmów dziejowych, których doświadczało w tym czasie.

Na przestrzeni wieków podstawową troską wielu znakomitych i gorliwych proboszczów i duszpasterzy w parafii myślenickiej, było ożywianie wiary i umacnianie pobożności maryjnej. Sanktuarium wciąż przyciągało rzesze wiernych, którzy troszczyli się o jego odnowienie i upiększenie, a przy Obrazie Pani Myślenickiej składali wota z podziękowaniem za doznane łaski i cudowne uzdrowienia.

Kult Matki Bożej Myślenickiej doznał ponownego ożywienia na przełomie XIX i XX w. Szczególną rolę – zarówno kościelną jak i patriotyczną – odegrał on w życiu parafii myślenickiej i całej Ziemi Myślenickiej w latach dyktatury stalinowskiej a następnie panowania ustroju socjalistycznego i znamiennych przemian w życiu narodu polskiego, zmierzających do odzyskania wolności i niezawisłości.

Kulminacyjnym momentem rozwoju kultu maryjnego i Sanktuarium było ukoronowanie Cudownego Obrazu Pani Myślenickiej koronami papieskimi w dniu 24 sierpnia 1969 r. przez Metropolitę Krakowskiego, kard. Karola Wojtyłę.

Dzisiaj Cudowny Obraz Matki Bożej Myślenickiej gromadzi wielu wiernych z Myślenic i okolicy. W tym sanktuarium przeżywają oni bogate życie sakramentalne, trwają w całodziennej adoracji przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Matki Bożej, wciąż doznają wielu łask.

Źródło: Z historii Parafii i kultu Matki Bożej

Powiązane tematy

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach