Powiat z pomocą dla niepełnosprawnych.

Powiat myślenicki za swoim pośrednictwem umożliwia jednostkom społecznym staranie się o dotacje w ramach działań wyrównujących różnice między regionami w obszarze likwidacji barier

Wyrównanie barier będzie dotyczyć tych: architektonicznych, komunikacyjnych i transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. To w ramach rozpoczynającego się kolejnego etapu „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Środki przyznawane będą dla dwóch obszarów działań: Obszar B - likwidacja barier architektoniczno-komunikacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania w zakładach opieki zdrowotnej oraz podmiotach, które prowadzą placówki edukacyjne. Obszar D - likwidacja barier transportowych - organizacje pozarządowe oraz gminy i powiaty.

Szczególny nacisk kładziony jest na budynki szpitalne, przychodnie i placówki szkolne wybudowane lub użytkowane przed dniem 1 stycznia 1995 r.

W celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu niezbędne jest złożenie konkretnych wniosków-projektów przez ewentualnych beneficjentów. W związku z tym zainteresowane osoby i podmioty z terenu powiatu myślenickiego mogą zdobyć dodatkowe informacje zgłaszając się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5, I piętro, pokój nr 10, tel. 274-37-80

Powiązane tematy

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach