Dodaj artykuł

W tym miejscu możesz dodawać swoje artykuły. Prosimy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi pisania artykułów, których stosowanie przyśpieszy publikację materiału i ułatwi pracę redaktorowi publikującemu Twój tekst.

  • Twój artykuł powinien odpowiadać na pięć podstawowych pytań: Kto, co, kiedy, dlaczego i z jakim skutkiem lub co z tego wyniknęło?
  • Pamiętaj o pytaniach z punktu pierwszego, ale nie nadużywaj pytania Kto? wymieniając wszystkie osoby, jakie wzięły udział w opisywanym wydarzeniu.
  • Unikaj nadmiaru przymiotników, np. „wspaniała, podniosła, uroczysta” i nadmiernego wartościowania.
  • Akapity i śródtytuły: Pamiętaj o dzieleniu tekstu na akapity. Wszystkie nowe wątki, przemyślenia, zdarzenia opisuj w nowym akapicie. Jeżeli coś jest warte więcej niż kilku akapitów, grupuj to stosując śródtytuły.

Dodawane artykuły są własnością intelektualną zgłaszającej je osoby. Zatwierdzone artykuły nie będą usuwane na żądanie autora, a od decyzji Redakcji Portalu w kwestii publikacji lub nie, zgłoszonego tekstu nie przysługuje odwołanie.