Polityka

Za nami wybory i ślubowania włodarzy. Jakie nowości czekają nas w samorządach w kadencji 2018-23?

Kadencja 2018-2023 w gminach powiatu myślenickiego przynosi nie tylko zmiany na stanowiskach gospodarzy 6 z 9 miejscowości i wśród radnych. Największe zapewniają nowelizacje ustaw o samorządzie. Jakie nowości czekają nas w samorządach? 

W wyborach samorządowych 2018 wybraliśmy gospodarzy gmin oraz radnych. Od tego czasu we wszystkich miejscowościach radni oraz włodarze złożyli ślubowanie, a w powiecie samorządowcy wybrali starostę. Kadencja na lata 2018-2023 to nie tylko zmiany dokonane przez wyborców. Jakie nowości w samorządzie przyniosą kolejne lata?

Od początku tej kadencji samorządy zaczną obowiązywać nowe rozwiązania wprowadzone ustawą o zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, która weszła w życie 31 stycznia 2018 r.

Oto najważniejsze zmiany w znowelizowanych ustawach samorządowych (ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o samorządzie województwa).

* Pięcioletnia kadencja

Nowelizacja wydłuża kadencję samorządowców z czterech do pięciu lat.

* Obowiązkowy budżet obywatelski

Od tej kadencji gminy będące miastami na prawach powiatu są zobowiązane do utworzenia budżetu obywatelskiego. Jego wysokość to co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt budżetu obywatelskiego nie może być większa niż 0,1 proc. mieszkańców danego terenu.

* Obowiązkowe transmisje obrad

Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych. W Myślenicach system testowany był od marca 2018 roku w ramach programu esesja.

* Publiczne wykazy głosowań

Głosowania na sesjach rad mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, przewodniczący musi przeprowadzić głosowanie imienne. Tak było m.in. podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  oraz podczas wyboru starosty. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

* Komisja skarg i wniosków

Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, przyjmuje też wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

* Trzech radnych, aby utworzyć klub

Radni mogą tworzyć kluby radnych, które musza składać sie z co najmniej trzech radnych. Zasady działania klubów radnych określa statut gminy, powiatu lub województwa.

* Projekt uchwały - na sesję

Obowiązkowe jest wprowadzenie do porządku obrad rady projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu radnych. Projekt będzie musiał być złożony co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem sesji. W tym trybie będzie można zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą sesję.

* Przewodniczący rady jak przełożony urzędników

Przewodniczący rady ma prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu, wykonującym zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy; tym samym będzie miał możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego.

* Kontrole radnych

Nowelizacja przyznała radnym uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień parlamentarzystów. Oznacza to, że będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.

* Ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań radnych

W sprawach dotyczących danego samorządu właściwi radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania odpowiednio do wójta, starosty, marszałka województwa. Na odpowiedź na piśmie będzie 14 dni.

* Zarząd bez wójta

Ustawa rozszerzyła o wójta krąg podmiotów, które nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych, ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

* Raz w roku debata o stanie samorządu

Organy wykonawcze zobowiązane zostały do przedstawiania radzie/sejmikowi do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Raport ten rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

* Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

Mieszkańcy zyskują prawo inicjatywy uchwałodawczej. Oznacza to, że grupa mieszkańców występująca z inicjatywą musi liczyć: w gminie do 5 tys. mieszkańców - co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tys. mieszkańców - co najmniej 200, a w gminach większych - co najmniej 300 osób.

Powiązane tematy

Były prezes MARG nadal bez wyroku. Musi oddać pieniądze. „To wierzchołek góry lodowej”
Myślenice 4

Były prezes MARG nadal bez wyroku. Musi oddać pieniądze. „To wierzchołek góry lodowej”

Były prezes Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego odpowiada za działania na szkodę spółki. To drugie posiedzenie podczas którego Sąd Rejonowy w Myślenicach nie wydał orzeczenia w tej sprawie. "To wierzchołek góry lodowej" - sytuację w spółce komentuje burmistrz Jarosław Szlachetka Daniel P. został odwołany ze stanowiska prezesa spółki przez...

Posiedzenie sądu w sprawie byłego prezesa MARG. Wyrok jeszcze nie zapadł
Myślenice 4

Posiedzenie sądu w sprawie byłego prezesa MARG. Wyrok jeszcze nie zapadł

Były prezes Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego odpowiada za działania na szkodę spółki. Podczas pierwszego  posiedzenia Sąd Rejonowy w Myślenicach nie wydał wyroku Daniel P. został odwołany ze stanowiska prezesa spółki przez radę nadzorczą w styczniu tego roku. W marcu podczas konferencji prasowej, burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS) zapre...

Były prezes MARG trafi przed sąd
Myślenice 16

Były prezes MARG trafi przed sąd

Były prezes Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego odpowie na oskarżenia o działania na szkodę spółki Daniel P. został odwołany ze stanowiska prezesa spółki przez radę nadzorczą w styczniu tego roku. W marcu podczas konferencji prasowej, burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS) zaprezentował wyniki „audytu otwarcia”  przeprowadzonego w urzędzie mia...

Komentarze

 • 1 gru 2018

  Dać im jeszcze immunitet poselski ,bo tego jeszcze radnym brakuje!!!!!!!!!!!!!

  16 7 Odpowiedz
 • 1 gru 2018

  W temacie nowości w samorządzie - wnet się też okaże, czy nowy burmistrz przy reorganizacji kadrowej urzędu gminy i podległych mu jednostek będzie kierował się najważniejszą zasadą działania PiS - dajemy pracę swoim.

  "Jeśli PiS chce być wiarygodny i trzyma się wartości, na których zdobywało głosy, to niech przyjmie nasz projekt tzw. ustawy antysitwowej, która zakłada jawność relacji rodzinnych najważniejszych polityków w spółkach skarbu państwa, urzędach i administracji. I to jest test na uczciwość polityków PiS i samego premiera. Bo ostatnio wychodzą bardzo nieładne rzeczy, jeśli chodzi o załatwianie pracy członkom PiS" - powiedział Tyszka (https://fakty.interia.pl/polska/news-kukiz-15-i-psl-krytykuja-wystapienie-premiera,nId,2707865 )

  12 12 Odpowiedz
 • 2 gru 2018

  Do Pana Prywatnie -niestety jest to marzenie ściętej głowy.

  8 5 Odpowiedz
 • 4 gru 2018

  Przypominamy: portal jest moderowany, a powyższy artykuł dotyczy zmian w samorządzie kadencji 2018-2023.

  9 1 Odpowiedz
 • 5 gru 2018

  Te zmiany w samorządzie miały być kamuflażowe. Planem było opanować samorządy i podporządkować je partii. A przezroczyste urny wyborcze to pomysł nie polski a rosyjski. Putin, Orban, Kaczyński - te same sposoby. Do radnych spoza PiS --> działajcie i współpracujcie z mieszkańcami. Budźcie w mieszkańcach samorządność i stawmy opór złu.
  https://m.youtube.com/watch?v=jiU7Gy8tOVQ

  5 1 Odpowiedz

Zobacz więcej

ŚMIECI DROŻEJĄ. Burmistrz tłumaczy dlaczego, a opozycja przypomina mu obietnice wyborcze
Myślenice 62

ŚMIECI DROŻEJĄ. Burmistrz tłumaczy dlaczego, a opozycja przypomina mu obietnice wyborcze

Od nowego roku mieszkańcy miasta i gminy Myślenice, którzy segregują śmieci - za ich odbiór zapłacą 14,90 zł (dzisiaj 9,90 zł), natomiast niesegregujący 29,80 (dzisiaj 19,80 zł). Radni podjęli uchwałę wprowadzającą podwyżkę 13 głosami "za" - 3 "przeciw" i 5 "wstrzymującymi się". Burmistrz wyjaśnia skąd się wzięła, mimo że zapowiadał starania o nie...

Kadencja 2018-23: Ranking popularności radnych miejskich po pierwszym roku pracy
Myślenice 4

Kadencja 2018-23: Ranking popularności radnych miejskich po pierwszym roku pracy

Rok temu w wyborach samorządowych wybraliśmy nie tylko gospodarzy naszych gmin, których średnio oceniliście na dostateczny, ale również radnych gminnych i powiatowych. Jak wypadają w rankingu popularności? W przypadku radnych postanowiliśmy stworzyć ranking popularności – pytając Was, którego z przedstawicieli rady gminy Myślenice lub powiatu myśl...

Kadencja 2018-23: Tak oceniacie gospodarzy gmin po pierwszym roku
Polityka 15

Kadencja 2018-23: Tak oceniacie gospodarzy gmin po pierwszym roku

Rok temu w wyborach samorządowych wybraliśmy gospodarzy naszych gmin, którzy swoje funkcje pełnić będą do 2023 roku. Daliśmy wam możliwość wystawienia im oceny za minione 12 miesięcy. Jak wypadają w Waszych oczach? O to jak oceniacie każdego z gospodarzy gmin po pierwszym roku sprawowania funkcji wójtów i burmistrzów, zapytaliśmy w sondażach, spec...

Kadencja 2018-23: Ranking popularności radnych powiatowych po pierwszym roku pracy
Polityka 6

Kadencja 2018-23: Ranking popularności radnych powiatowych po pierwszym roku pracy

Rok temu w wyborach samorządowych wybraliśmy nie tylko gospodarzy naszych gmin, których średnio oceniliście na dostateczny, ale również radnych gminnych i powiatowych. Jak wypadają w rankingu popularności? W przypadku radnych postanowiliśmy stworzyć ranking popularności – pytając Was, którego z przedstawicieli rady powiatu najchętniej zaprosilib...

Wacław Żarski zaskoczony odcięciem się od niego przez PiS. Punktuje zarzuty partii. Już nie są jedną drużyną?
Raciechowice 13

Wacław Żarski zaskoczony odcięciem się od niego przez PiS. Punktuje zarzuty partii. Już nie są jedną drużyną?

Wójt Raciechowic nie kryje zaskoczenia w związku z odcięciem się od jego osoby zarządu powiatowego PiS, z którego ramienia startował w wyborach samorządowych 2018. W swoim oświadczeniu wytyka lokalnemu zarządowi partii nieprawdziwe zarzuty Tydzień temu Zarząd Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości wydał oświadczenie, w którym informuje o tym, że odci...