Pamiętaj o oświadczeniu, jeśli chcesz utrzymać cenę energii

Pamiętaj o oświadczeniu, jeśli chcesz utrzymać cenę energii

Złożenie oświadczenia jest podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

- Zgodnie z ustawą o cenach prądu, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego - czytamy na stronie Ministerstwa Energii.

Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. - ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.

Oświadczenia należy składać do poniedziałku, 29 lipca. Ze względu na fakt, że termin ustawowy wypada w sobotę, 27 lipca, oświadczenia złożone w dniu 29 lipca również będą akceptowane.

Kto musi tego dokonać?

Chodzi o odbiorców z następujących grup: mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne, inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Komentarze