Edukacja

Wystartowaliśmy z rekrutacją uzupełniającą – studiuj w Nowym Targu

Wystartowaliśmy z rekrutacją uzupełniającą – studiuj w Nowym Targu

Dynamicznie rozwijająca się Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu rozpoczęła drugą turę naboru na studia. Sprawdź już teraz, czy na tej liście jest kierunek, który Cię interesuje

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci mogą zdecydować się na edukacyjną przygodę na kierunkach:
* architektura (I i II stopnia)
* bezpieczeństwo narodowe (I stopnia)
  * dietetyka (I stopnia)
* filologia angielska (I stopnia)
* finanse i rachunkowość (I stopnia)
* rachunkowość i analityka ekonomiczna (II stopnia)
* fizjoterapia (jednolite studia magisterskie)
* informatyka ekonomiczna (I stopnia)
* kosmetologia (I stopnia)
* pielęgniarstwo (I i II stopnia)
* ratownictwo medyczne (I stopnia)
* sport i turystyka na terenach górskich (I stopnia) - nowość
* turystyka i rekreacja (II stopnia)

 Rekrutacja na kierunek psychologia rozpocznie się we wrześniu.

Aplikuj już dziś!

Nowości

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu w ostatnim czasie zaproponowała kandydatom kształcenie na trzech nowych kierunkach, tj. sport i turystyka na terenach górskich, psychologia oraz lekarski. Nabór na kierunek lekarski wyłonił studentów pierwszego roku. Ogromne zainteresowanie upewnia w przekonaniu, że otwarcie tego kierunku jest odpowiedzią na pragnienie młodych ludzi, by kształcić się na medycynie.

Od października Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu podniesie swoją rangę do Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu.

Sport i turystyka na terenach górskich

Kandydaci na studia, chcący rozwijać się w zakresie dyscyplin nauk o kulturze fizycznej, mogą rozpocząć kształcenie na kierunku unikatowym w skali kraju, jakim jest sport i turystyka na terenach górskich. Uwieńczeniem studiów licencjackich na tym kierunku jest uzyskanie dyplomu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Kształcenie będzie przebiegało z wykorzystaniem zaplecza dydaktycznego obu uczelni, a zajęcia poprowadzą specjaliści – nauczyciele akademiccy z PPUZ oraz AWF, a także przewodnicy, menagerowie i trenerzy czynnie działający w zawodzie. Studenci po ukończeniu pierwszego roku studiów wybiorą tzw. moduł specjalizacyjny, który ukierunkuje ich na sport lub turystykę. W trakcie trzech lat nauki adepci kierunku będą mogli uzyskać szereg dodatkowych uprawnień.

Psychologia

Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie będą realizowane w trybie stacjonarnym. Absolwenci psychologii zostaną specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy w wielu obszarach. Podejmą zatrudnienie w systemie ochrony zdrowia (w lecznictwie psychiatrycznym dorosłych oraz dzieci i młodzieży, pozapsychiatrycznym, w specjalistycznych klinikach, takich jak klinika kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, chorób wewnętrznych, ponadto w lecznictwie neurologicznym oraz różnorodnych poradniach jak poradnie leczenia bólu czy neurorehabilitacji). Będą mogli się realizować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i innych placówkach edukacyjnych. Rekrutacja na kierunek psychologia rozpocznie się we wrześniu.

Sprawdź nas – tutaj 

* Osiągasz doskonałe wyniki naukowe, artystyczne lub sportowe? Mamy dla Ciebie dodatkową motywację – stypendium rektorskie.

* Pasjonujesz się aktywnością fizyczną? Dołącz do Akademickiego Związku Sportowego, działającego przy PPUZ w Nowym Targu. Chcesz jeszcze bardziej zintensyfikować edukację? Działaj w kołach naukowych, zrzeszających studentów poszczególnych kierunków.

* Marzysz o wyjeździe na część studiów lub praktyki zawodowe do innego kraju? Skorzystaj z programu Erasmus i kształć się na zagranicznej uczelni.

Z nami edukacja może być przyjemnością! W PPUZ w Nowym Targu marzenia stają się rzeczywistością, a kariera i sukces są na wyciągnięcie ręki. Przekonaj się! Aplikuj!