Lubień: Trwają prace nad budową drogi ekspresowej

Mimo sezonu zimowego prace nadal trwają na wszystkich 3 odcinkach drogi ekspresowej S7 od Lubnia do Rabki Zdroju

Nie za długie, ale jakże ważne dla płynności ruchu odcinki drogi ekspresowej S7 powstają w Małopolsce. Kierowcy podróżujący pod Tatry spoglądają na budowę odcinka S7 Lubień – Rabka Zdrój.

Trwa budowa S7 od Lubnia do Rabki Zdroju, która rozpoczęła się w 2016 r. Umowa na budowę S7 Skomielna – Rabka Zdrój i dk 47 Rabka Zdrój – Chabówka została podpisana 31 marca 2016 r. z włoską firmą Salini, która na realizację drogi ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy.

W takim samym czasie ma powstać odcinek Lubień – Naprawa. Umowa z polsko-ukraińskim konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacją ALTIS-HOLDING z Kijowa podpisana została 29 czerwca 2016 r.

W czas budowy dla tych dwóch odcinków nie są wliczone okresy zimowe, od 15 grudnia do 15 marca. W przypadku odcinka tunelowego Naprawa –Skomielna okresy zimowe są wliczane do czasu realizacji inwestycji. Na ten odcinek umowa została podpisana także 29 czerwca 2016 r, a firma Astaldi z Rzymu ma go wykonać w ciągu 54 miesięcy od daty podpisania umowy.

Lubień - Naprawa

Na odcinku I Lubień – Naprawa realizowane są roboty ziemne: wykopy, kruszenie skał oraz profilowanie skarpy. Kontynuowane jest odhumusowanie trasy głównej i roboty strzałowe.

Na MOP (miejscu obsługi podróżnych ) Lubień wykonywany jest nasyp, a na MOP Krzeczów prowadzone są prace ziemne przy wykopie i profilowaniu skarpy. Trwa przebudowa sieci wodociągowej i elektrycznej, kolidującymi z inwestycją.

Naprawa - Skomielna

Na odcinku II Naprawa – Skomielna prace koncentrują się przy północnym portalu tunelu: wykopy w gruntach skalistych, kruszenie materiału skalistego, zabezpieczenie skarpy tymczasowej gwoździami i siatkami, budowa kanalizacji deszczowej. Ponadto wymieniane są słupy linii energetycznej napowietrznej na odcinku od Jordanowa do Naprawy.

Skomielna – Rabka Zdrój

Na odcinku III Skomielna – Rabka Zdrój trwają prace przy budowie najdłuższej estakady (dł. 992 m) nad doliną w Skomielnej Białej. Są to roboty palowe i zbrojeniowe na podporach . Na estakadzie (425 m długości) nad potokiem Stachorówka, drogą krajową nr 28 i dwoma łącznicami węzła Skomielna oraz na łącznicach węzła Skomielna trwają roboty palowe na podporach.
Na estakadzie w Rabce Zdroju (o długości 407 metrów) betonowane są przyczółki, na moście w Skawie prowadzone są roboty zbrojarskie, ciesielskie i betonowe. W ramach robót drogowych kontynuowano wykopy na węźle Skomielna oraz na odcinku drogi krajowej nr 7 w Rabce-Zdroju. Wykonywane są gwoździe gruntowe na skarpach w Skomielnej Białej, drogi technologiczne, zabezpieczane osuwiska, pompowana woda z podpór, budowane platformy robocze i grodzone wykopy.

Cały odcinek od Lubnia do Rabki to niecałe 17 km i chociaż średni dobowy ruch na tym odcinku drogi krajowej nr 7, nazywanej „ Zakopianka”, według Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego w 2015 r. wynosi 17 tys. pojazdów, to w okresach świątecznych, ferii, wakacji czy długich weekendów zwielokrotnia się. I niejednemu kierowcy zdarzyło się pokonywać ten odcinek przez godzinę czy dłużej. Dlatego tak bardzo oczekiwana jest szybka realizacja drogi ekspresowej S7 na Podhale.

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach