Powiat z unijną kasą - marszałek Grzegorz Lipiec o nowych inwestycjach

- Cieszę się, że udało się nam podzielić środki przeznaczone na zdrowie w taki sposób, że skorzystają pacjenci w całym województwie. Do Powiatu Myślenickiego trafi na ten cel ponad 7 milionów złotych - mówił w czasie wizyty w Powiecie Myślenickim Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec, komentując decyzję przyznania dotacji myślenickiemu szpitalowi.

- Dofinansowywanie szpitali jest bardzo ważne, ponieważ centralne stawki NFZ nie są wystarczające na pokrycie kosztów leczenia – nie wspominając o inwestycjach – rząd nic z tym nie robi, dlatego trzeba współpracować na szczeblu samorządowym – mówił w czasie wizyty w Powiecie Myślenickim Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec, komentując decyzję przyznania dotacji myślenickiemu szpitalowi.

Pieniądze pozwolą między innymi na przebudowę, modernizację i wyposażenie oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Centralnej Sterylizatorni.

Marszałek odwiedził Powiat Myślenicki w celu sprawdzenia jak wydatkowane są środki z unijnej kasy

– To naturalne działanie. Jesteśmy w połowie perspektywy budżetowej UE, to normalne, że instytucja odpowiedzialna za wydawanie tych pieniędzy chce zobaczyć co zostało zrobione. A my w powiecie myślenickim mamy powody do dumy – komentował Starosta Józef Tomal.

Jednym z takich sukcesów jest spadek bezrobocia rejestrowanego w powiecie. Obecnie wśród powiatów ziemskich myślenicki jest w czołówce, a mniejsze bezrobocie jest praktycznie jedynie w Krakowie. Grzegorz Lipiec podkreślił, że wpływ na to na pewno ma wspólna polityka Powiatu – Starosty i Zarządu oraz Województwa Małopolskiego. – Od dawna inwestujemy w szkolnictwo zawodowe. Wcześniej realizowaliśmy w szkołach projekt Modernizacji Bazy Dydaktycznej obecnie ponad 3 miliony trafiły do ZSTE w Myślenicach i ZS w Dobczycach na stworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych.

Jednak unijne pieniądze przeznaczane są również na inwestycje drogowe. Grzegorz Lipiec pochwalił władze Powiatu, że ambitnie podeszły do programu drogowego. Dzięki złożonym i zaakceptowanym wnioskom Powiat otrzyma ponad 6 milionów złotych, które pozwolą na modernizację ulic Piłsudskiego i Zdrojowej, aż do ronda im. L. Kaczyńkiego. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną dwa mosty – „zarabiański” i „osieczański” – Powiat dołoży ok. 4,5 mln zł – mówi Józef Tomal.

Województwo, w ramach własnego budżetu – niezasilanego pieniędzy europejskimi, planuje również przeznaczyć środki na rozwój bazy sportowej. Pierwszą inwestycją będzie przebudowa boiska przy ZS w Dobczycach.

– To ważna inwestycja poprawi komfort uczniów w szkole i pozwoli na rozwój fizyczny i zdrowotny. W budżecie Powiatu na 2018 r. zarezerwowaliśmy 240 tysięcy zł, Zarząd Województwa zapewnił dotację na kwotę ponad 190 tys. złotych. – tłumaczy Wicestarosta Tomasz Suś.

W ramach swojej wizyty Marszałek Grzegorz Lipiec odwiedził Centra Kompetencji Zawodowych, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Pierwsze z nich znajduje się przy ZSTE w Myślenicach, gdzie wyposażono istniejące już pracownie i warsztaty. Jak tłumaczy dyrektor Marek Łatas

– Dzisiaj szkoła nie odbiega od europejskich standardów, a CKZ to nie tylko wyposażenie, to również dodatkowe pieniądze na kursy i zajęcia doskonalenia zawodowego - mówił.

Kolejne Centrum zostało ulokowane w ZS w Dobczycach i ma za zadanie rozwijać kompetencje w branży elektronicznej i elektrycznej.

– W naszej szkole wyremontowano i kompleksowo wyposażono dwie pracownie: instalacji elektrycznych i mechatroniczną. Dzięki temu możemy kształcić naprawdę dobrych, gotowych do pracy specjalistów. Za nami również pierwszy etap stażów u pracodawców realizowanych w ramach CKZ- tam uczniowie, mogą zmierzyć się z obowiązkami zawodowymi. Nie ma taryfy ulgowej, ale dzięki unijnym funduszom możemy wypłacać stypendia. – mówi dyrektor Bogusław Lichoń.

Materiał powstał we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach

Powiązane tematy

Czytaj także