Miasto

Powiatowy Urząd Pracy wybrał Pracodawcę Roku

Powiatowy Urząd Pracy wybrał Pracodawcę Roku

materiał promocyjny

Laureata konkursu wyłoniono spośród pracodawców, którzy w 2016 roku zatrudniali najwięcej bezrobotnych mieszkańców Powiatu Myślenickiego

W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się Konferencja pt.: „Pracownik pilnie poszukiwany ” podczas której wręczono nagrody "Pracodawca roku"
Spotkanie miało na celu poruszenie aktualnych zagadnień istotnych dla rozwoju rynku pracy na terenie powiatu myślenickiego.

- Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy uległa gruntownej zmianie. Stopa bezrobocia osiągając wskaźnik 5% jest znacznie poniżej historycznego minimum z 2008 roku, kiedy wynosiła 7,2%. Notujemy coraz więcej zgłoszeń o wolnych miejscach pracy, a pracodawcy borykają się nowymi problemami: brak chętnych do pracy i konieczność zwiększania wynagrodzenia już zatrudnionym w celu uniknięcia sytuacji odejść - mówiła Izabela Młynarczyk p.o. dyrektora PUP.
Podkreślała również żę urząd nadal wspiera lokalnych przedsiębiorców i stara się pomóc w procesach rekrutacji.

W dalszej części po raz trzeci wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie PRACODAWCA 2016 ROKU. Laureata konkursu wyłoniono spośród pracodawców, którzy w 2016 r. zatrudniali najwięcej bezrobotnych mieszkańców powiatu myślenickiego.

Tytuł Pracodawcy Roku 2016 otrzymała firma POLPLAST Sp. z o.o., w której zatrudnienie znalazło 44 bezrobotnych.

Po raz pierwszy podczas analizy liczby zatrudnianych osób bezrobotnych uwzględniono wielkość zakładu pracy. Przyznano wyróżnienia w kategoriach duży, średni, mały i mikro – przedsiębiorca.

Otrzymały je: W kategorii DUŻY PRZEDSIĘBIORCA: POLPLAST Polska Sp. z o.o. - zgodnie z zapowiedzą, nadal prowadzona będzie rekrutacja gdyż tworzone są dalsze miejsca pracy. W kategorii ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA LARKIS Sp. z o.o., w kategorii MAŁY PRZEDSIĘBIORCA ZAKŁAD UTYLIZACJ ODPADÓW Sp. z o.o., a w kategorii MIKRO PRZEDSIĘBIORCA firma Niepubliczne Przedszkole SMYKOLANDIA.

W dalszej części konferencji głos zabrali zaproszeni prelegenci; Iwona Musz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, która zaprezentowała nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników z Małopolski. Podkreśliła istotną rolę podnoszenia kwalifikacji i szkoleń ustawicznych. Wskazała możliwości ubiegania się o dofinansowanie w tym przedmiocie w ramach programów będących w realizacji obecnie i w kolejnych latach, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz adresowanych bezpośrednio do osób pracujących i pracodawców.

Bogusław Gospodarczyk Kierownik Grupy ds. Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Zakopanem , bardzo szczegółowo opisał wymagania do spełnienia przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Beata Koziara p.o. Naczelnika US w Myślenicach i Anna Górni Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej US w Myślenicach omówiły zmieniające się przepisy w prawie podatkowym, a Beata Podmokła Kierownik Biura Terenowego ZUS w Myślenicach, zapoznała zebranych ze zmianami w przepisach prawa ubezpieczeń społecznych.

Powiązane tematy

Konferencja: Pracownik pilnie poszukiwany
Miasto 0

Konferencja: Pracownik pilnie poszukiwany

W czwartek 17 listopada o godzinie 14:00 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu przy ulicy Piłsudskiego 20 odbędzie się Konferencja pt „Pracownik pilnie poszukiwany !” Spotkanie ma na celu poruszenie aktualnych zagadnień istotnych dla rozwoju rynku pracy Powiatu Myślenickiego.

Zobacz więcej