Myślenice

Dobry czas dla Myślenic; Gmina pozyskała milionowe wsparcie

Dobry czas dla Myślenic; Gmina pozyskała milionowe wsparcie

Kolejne kroki w sprawie budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w Jaworniku, opracowanie dokumentacji budowy tunelu pod Zakopianką w Krzyszkowicach, inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych, czy 1,7 mln zł dofinansowania do budowy sieci kanalizacyjnej

– to tylko niektóre inwestycje, na które Gmina Myślenice pozyskała w ostatnim czasie finansowanie ze środków zewnętrznych.

 

Wyczekiwane inwestycje – wielomilionowe wsparcie

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał w lipcu program inwestycji w sprawie bezkolizyjnego węzła na Zakopiance. Inwestycja obejmie swym zakresem budowę dwupoziomowego węzła drogowego. W obrębie węzła powstaną dwa ronda, wiadukt, ekrany akustyczne, mur oporowy, ścieżka rowerowa i przepust pod DK7.

Oprócz tego przebudowane zostaną istniejące sieci infrastruktury technicznej i powstaną nowe kanały technologiczne. Wysokość finansowania tej inwestycji opiewa na kwotę 73,2 mln zł.

W tym tygodniu również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kraków podpisała umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania na Zakopiance w Krzyszkowicach. O te inwestycje szczególnie zabiegali burmistrz Jarosław Szlachetka oraz poseł na Sejm RP Władysław Kurowski.

Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice: Postępy w sprawie budowy węzła w Jaworniku to bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice, przedsiębiorców Strefy Aktywności Gospodarczej Jawornik-Polanka, pracowników tych zakładów i wszystkich użytkowników Zakopianki.

Podobna sytuacja dotyczy budowy tunelu w Krzyszkowicach, czy innych skrzyżowań na Zakopiance w naszej gminie. Dla nas to ważne inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo tym, którzy na co dzień muszą się zmagać z zagrożeniami na Zakopiance.

Te inwestycje nie są jedynymi, na jakie Gmina Myślenice pozyskuje finansowanie ze środków rządowych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano już kilka milionów dofinansowania. Gruntowny remont przeszła droga w Krzyszkowicach, wybudowany został łącznik ulicy Solidarności w Myślenicach oraz odnowiono Starodroże w centrum Głogoczowa.

W najbliższym czasie dzięki rządowemu dofinansowaniu wyremontowane zostaną ulica Kniaziewicza oraz łącznik pomiędzy ulicami Sobieskiego i Sienkiewicza. Burmistrz Myślenic odebrał również promesę na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Głogoczowie i Krzyszkowicach. Inwestycja kosztować będzie ponad 3,4 miliona złotych.

Skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Szerokim strumieniem do miejskiego budżetu wpłynęły nie tylko środki inwestycyjne, ale także w kwestiach społecznych, edukacyjnych, wsparcia rodzin oraz innych dziedzinach. W ramach współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rozwój pracowników oświaty pozyskano 680 tys. zł. 160 tys. pozyskano ponadto na szkolne stołówki oraz inne programy społeczno-edukacyjne w szkołach z Gminy Myślenice.

We współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Województwem Małopolskim do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych trafiło w tym roku łącznie około milion złotych.

Ponadto w ramach rządowego Funduszu Inicjatyw Samorządowych miejski budżet zostanie zasilony kwotą 5,5 miliona złotych w ramach promesy przekazanej w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego przez posła Władysława Kurowskiego.

- Obecnie największą inwestycją i wyzwaniem Gminy Myślenice jest dokończenie rewitalizacji myślenickiego Rynku. To przedsięwzięcie wymaga znacznych nakładów finansowych i pochłania dużą część naszego budżetu, który z uwagi na zadłużenie jest bardzo napięty. W obliczu trudnej sytuacji finansowej naszej gminy każde środki zewnętrzne pozyskiwane przez nas są na wagę złota i cieszę się, że udaje się je skutecznie pozyskiwać, co stwarza nam nowe możliwości do rozwoju – wyjaśnia Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.

Zobacz więcej