Okolice

OSP Trzebunia i Sieraków nadal działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OSP Trzebunia i Sieraków nadal działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Obecność jednostek OSP znajdują w KSRT maksymalnie skraca czas na podjęcia interwencji, udzielenie pomocy poszkodowanym, czy też zminimalizowanie powstałych strat

W siedzibie OSP Trzebunia oraz 10 lipca w OSP Sieraków odbyły się uroczystości wręczenia Decyzji o włączeniu i przedłużeniu działania jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Decyzjami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostka OSP Trzebunia została włączona na okres 5 lat do KSRG. W tym czasie będzie sprawdzana mobilność, wyszkolenie, posiadany sprzęt używany podczas działań przez strażaków. Natomiast OSP Sieraków otrzymała decyzję przedłużającą działanie w KSRG.

OSP znajdują się w znacznym oddaleniu od JRG PSP, której zastępy w przypadku wystąpienia zagrożenia potrzebują kilkunastu minut na dotarcie do miejsca akcji. Ich szybkie alarmowanie (OSP) i wyjazd do działań umożliwiają maksymalne skrócenie czasu podjęcia interwencji, udzielenie pomocy poszkodowanym, czy też zminimalizowanie powstałych strat.

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej