Polityka

Będzie łatwiej o paszport. "Papierowe wnioski odchodzą do lamusa”

Będzie łatwiej o paszport. "Papierowe wnioski odchodzą do lamusa”

„Papierowe wnioski odchodzą do lamusa. Dokument zostanie uzupełniony elektronicznie przez urzędnika, a obywatel jedynie złoży swój podpis na przeznaczonym do tego urządzeniu” – zapowiada wojewoda.

Ustawa, która 13 listopada weszła w życie, wprowadziła ułatwienia w procedurze paszportowej

 

Uproszczone formalności związane z wnioskowaniem o paszport, poszerzony katalog przypadków, w których wydawany jest paszport tymczasowy, paszporty ważne 10 lat dla dzieci od 12. roku życia, a także więcej grup osób uprawnionych do 50% ulgi w opłacie paszportowej. To szereg usprawnień, które obowiązują w ramach nowej ustawy o dokumentach paszportowych.

- Zmiany pomogą klientom Urzędu skrócić drogę do wyrobienia paszportu. Papierowe wnioski odchodzą do lamusa. Dokument zostanie uzupełniony elektronicznie przez urzędnika, a obywatel jedynie złoży swój podpis na przeznaczonym do tego urządzeniu. Ustawa, która 13 listopada weszła w życie, wprowadziła szereg ułatwień w procedurze paszportowe – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita (PiS).

Najważniejsze zmiany

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP) wchodzącego w skład Systemu Rejestrów Państwowych. System ten obejmuje inne rejestry, tj.: Rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, Rejestr Danych Kontaktowych, System Odznaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów.

Klienci nie muszą już wypełniać papierowego wniosku o wydanie paszportu: formularz elektroniczny wypełnia urzędnik na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych zawartych w RDP lub w Rejestrze PESEL. Obywatel potwierdza dane i składa podpis na specjalnym urządzeniu elektronicznym.

Zmiany dotyczą również wydawania paszportu ważnego 10 lat dla dziecka, które ukończyło 12 lat, a nie 13 jak wcześniej.

Od 31 marca przyszłego roku pojawi się możliwość elektronicznego złożenia wniosku dla dzieci do 12. roku życia bez zgłaszania się do urzędu, za pośrednictwem e-usługi, pod warunkiem że rodzice będą posiadali podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.

 

Wydawanie paszportu tymczasowego

Poszerzony został katalog przypadków, w których wydawany jest paszport tymczasowy. Otrzymają go dzieci wyjeżdżające za granicę: * w związku z nauką lub rozwojem indywidualnych umiejętności, np. sportowych, artystycznych; * dzieci rodziców, którzy wyjeżdżają służbowo za granicę i nie mogą im zapewnić opieki w kraju.

Paszport tymczasowy może być wydany z urzędu z powodu ważnych okoliczności np.: * w związku z wystąpieniem prokuratora o wydanie takiego paszportu osobie, która ma być deportowana, *wystąpienie dyrekcji szpitala lub rodziny o wydanie paszportu tymczasowego osobie nieubezwłasnowolnionej, ale będącej w stanie śpiączki, która musi niezwłocznie wyjechać za granicę w celu poddania się operacji.

Ponadto paszport tymczasowy może być wydany osobie, która posiada już paszport, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Chodzi o sytuacje, gdy np. osoba przyjechała do Polski z zagranicy, gdzie mieszka na stałe, na podstawie dowodu osobistego, który utraciła. W miejscu zamieszkania pozostawiła ważny paszport. Paszport nie będzie unieważniany, zostanie wydany paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu z krótkim terminem ważności.

Za paszporty tymczasowe wydawane z urzędu z powodu ważnych okoliczności opłaty nie będą pobierane.

 

Ulga w opłacie

Poszerzony został krąg osób uprawnionych do 50% ulgi w opłacie paszportowej. Dzięki nowej ustawie o dokumentach paszportowych są to: * osoby pobierające rentę socjalną, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna; * działacze opozycji antykomunistycznej lub represjonowani z powodów politycznych; * żołnierze terytorialnej służby wojskowej; *strażacy ratownicy OSP; * ochotnicy ratownictwa górskiego; * weterani poszkodowani w wyniku działań poza granicami państwa; *rodzice zastępczy lub prowadzący rodzinne domy dziecka.

 

Zgubiłeś lub uszkodziłeś paszport?

W przypadku utraty paszportu nie będzie dokonywana przez organ paszportowy ocena, czy była to utrata zawiniona czy też stało się bez winy obywatela. Nie będzie zatem pobierana opłata podwyższona w przypadku zawinionej utraty ważnego paszportu.

Uruchomiona została także nowa e-usługa dająca możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu. Wystarczy posługiwać się profilem zaufanym lub e-dowodem. W celu zgłoszenia należy wejść na portal gov.pl w zakładkę „Usługi dla Obywatela”. Następnie należy wybrać e-usługę „Zgłoś utratę lub uszkodzenie paszportu lub innego dokumentu paszportowego”, kliknąć „Wyślij zgłoszenie” i potwierdzić za pomocą e-podpisu, czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Rekordowe zainteresowanie paszportami

Zainteresowanie paszportami nigdy nie było tak duże. Jak informuje biuro wojewody; od początku 2022 r. do 15 listopada przyjęto łącznie prawie 225 793 wnioski paszportowe. To najwięcej od 20 lat.

- W całym 2020 roku było ich 75 394, a w 2021 r. – 119 989. Nawet przed pandemią, w roku 2019, liczba ta była mniejsza niż w tym roku, bo wynosiła 184 350. Mimo tego rekordowego zainteresowania zawsze dotrzymywaliśmy 30-dniowego terminu na wyrobienie paszportu, a w okresie największego zainteresowania paszportami organizowaliśmy dodatkowo „soboty paszportowe”. Rozważamy również zorganizowanie w najbliższym czasie kolejnej – wylicza wojewoda.

Obecnie w Małopolsce znajduje się 13 biur paszportowych, w tym 3 w siedzibach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu oraz 10, które zlokalizowanych są w siedzibach starostw. Jeden z nich od maja funkcjonuje w Myślenicach. Przez niespełna 7 miesięcy złożono tam 4586 wniosków paszportowych. Dla porównania liczba ta np. w Brzesku wynosi od początku roku 5450.

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej