Głogoczów

Głogoczów. Każdej doby przejeżdża tędy 52 tys. samochodów. Spotkanie informacyjne w sprawie rozbudowy Zakopianki

Głogoczów. Każdej doby przejeżdża tędy 52 tys. samochodów. Spotkanie informacyjne w sprawie rozbudowy Zakopianki

Każdej doby przejeżdża tędy ponad 52 tys. samochodów. Trwają przygotowania do rozbudowy ok. 4 kilometrów Zakopianki w Głogoczowie. Dzisiaj w Wiejskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie informacyjne w tej sprawie

 

Spotkanie organizuje firma Mosty Katowice, która przygotowuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zostało zaplanowane na godz. 17 w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie. Projektanci opracowali trzy warianty rozwiązań drogowych oraz ankietę dotyczącą planowanej rozbudowy.

Każdy z opracowanych wstępnie wariantów posiada początek na terenie miejscowości Głogoczów, natomiast koniec rozbudowywanego odcinka drogi znajduje się: w wariantach nr 1 i 3 w Krzyszkowicach. Warianty nr 1 i 3 obejmują zakres rozbudowy na odcinku o długości ok. 4,2 km, natomiast wariant nr 2 uwzględnia rozbudowę na długości ok. 3,8 km.

Projekt obejmuje rozbudowę Zakopianki, przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi budowaną drogę, przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego w bezpośredniej strefie oddziaływania drogi, budowę mostów i przepustów, dodatkowych jezdni jako uzupełnienie istniejącej sieci obsługującej przyległy teren, rozwiązanie powiązań komunikacji publicznej, a także ciągów pieszych oraz rowerowych, budowę bezkolizyjnych przejść dla pieszych, elementów związanych z ochroną środowiska,

Jak informuje projektant; dostęp do drogi będzie się odbywał poprzez projektowane skrzyżowania i węzły, których lokalizacja jest zróżnicowana w zależności od wariantu przebiegu trasy drogi krajowej nr 7. Miejsca dostępu do drogi wynikają z kształtu istniejącej sieci drogowej jak również z parametrów wymaganych przepisami technicznymi.

Projektowane są następujące połączenia z istniejącymi drogami:

w wariancie nr 1 (czerwonym):

– węzeł Głogoczówka w km 685+768 na przecięciu z przebudowywaną drogą gminną DG-GDDKiA2,

– wyłączenie w km 687+363 na układ istniejących dróg lokalnych zrealizowane poprzez dodatkowe jezdnie drogi krajowej nr 7,

w wariancie nr 2 (fioletowym):

– węzeł Głogoczówka w km 685+040 na przecięciu z przebudowywaną drogą gminną DG-GDDKiA2,

– wyłączenie i włączenie w km 687+825 na układ istniejących dróg lokalnych zrealizowane poprzez dodatkowe jezdnie drogi krajowej nr 7,

w wariancie nr 3 (błękitnym):

– skrzyżowanie na prawo skręty w km 685+643 na przecięciu z drogą gminną DG-GDDKiA2 i projektowanej drodze gminnej DG-2,

– węzeł Bęczarka w km 687+231 na przecięciu z drogą powiatową nr 1938K.

Pozostałe drogi zostały przeprowadzone nad lub pod projektowaną drogą krajową lub zostały włączone do projektowanych jezdni dodatkowych i doprowadzone do najbliższego miejsca umożliwiającego przejazd na druga stronę DK7. Warianty nr 1 i 3 posiadają zbliżony do siebie przebieg, a ewentualne różnice wynikają z możliwości wariantowej lokalizacji projektowanych połączeń z lokalnym układem dróg.

Większe wersje wariantów drogi dostępne na stronie GDDKiA.

57 473 pojazdów na dobę

Umowa między GDDKiA a Mostami Katowice została podpisana 16 marca i od tego dnia liczy się termin wykonania zadania. Tym samym rozpoczynają się prace nad dokumentacją rozbudowy DK7 w Głogoczowie. Firma Mosty Katowice za 3,34 mln zł opracuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla rozbudowy 4-kilometrowego odcinka Zakopianki.

Całość prac wykonawca będzie musiał zrealizować w ciągu 35 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Jeżeli dla inwestycji będzie wymagany raport oddziaływania na środowisko, ten czas może się wydłużyć do 41 miesięcy.

Głównym celem przebudowy 4 kilometrów DK7 w Głogoczowie, jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Generalna Dyrekcja chce to osiągnąć poprzez likwidację trzech kolizyjnych skrzyżowań. Planuje też usunięcie zjazdów i budowę dodatkowych jezdni, w celu zapewnienia obsługi terenów przyległych. „Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie odseparowany od lokalnego, co ma poprawić przepustowość i bezpieczeństwo na Zakopiance”. Przeprowadzona będzie też korekta łuku i tym samym poprawiona zostanie geometria drogi. Powstaną dodatkowe pasy ruchu dla skręcających na skrzyżowaniach w prawo.

W ciągu ostatnich pięciu lat, ruch na DK7 pomiędzy Krakowem a Głogoczowem wzrósł o 29 proc. Na odcinku Kraków - Mogilany wynosi już średnio 57 473 pojazdów na dobę, a dalej do Głogoczowa liczba to 52 059. Od 2017 r. w tej miejscowości funkcjonują dwie kładki dla pieszych, jednak w opinii GDDKiA konieczna jest przebudowa skrzyżowań, uwzględniająca wzrost natężenia ruchu.

Powiązane tematy

Komentarze (3)

Zobacz więcej