Starosta wręczył nauczycielom nagrody

materiał promocyjny

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uhonorowano nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek prowadzonych przez Powiat Myślenicki.

Podczas uroczystego spotkania w starostwie 13 nauczycieli otrzymało nagrodę starosty myślenickiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz za zaangażowanie w rozwój edukacji w naszym powiecie

Nagrody dla wyróżniających się pedagogów wręczyli: starosta myślenicki Józef Tomal, wicestarosta Tomasz Suś, w obecności Krzysztofa Halka Członka Zarządu Powiatu Myślenickiego, Ryszarda Palińskiego Wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Myślenice, Sławomira Rylewicza Wiceprzewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ ,,Solidarność” oraz Jana Wójcika kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w myślenickim Starostwie. Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań wyróżnionym nauczycielom za pracę dydaktyczną, trud wkładany w wychowanie młodzieży i zaangażowanie w podnoszenie jakości powiatowej oświaty.

Starosta Józef Tomal: Gratuluję wszystkim wyróżnionym pedagogom. Dziękuję Państwu za dotychczasową pracę i zaangażowanie w trud wychowawczy, za nieustanne wysiłki, które umożliwiają efektywne nauczanie, wychowywanie i rozwijanie talentów młodych ludzi.

Chciałbym serdecznie podziękować również za to, że oprócz wykonywania programu edukacyjnego podejmujecie wiele przedsięwzięć dodatkowych kształtujących postawy młodych ludzi i dokładacie wszelkich starań, by być jak najbliżej spraw ucznia i jego problemów. Dla Państwa praca nauczyciela - to misja nierozłącznie związana z umiłowaniem zawodu oraz przekazywaniem uczniom wiedzy i doskonaleniem ich umiejętności.

Wierzę, że praca w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myślenicki przyniesie Państwu poczucie spełnienia i będzie impulsem do dalszych działań. W tym miejscu pragnę podkreślić, że dla Zarządu Powiatu Myślenickiego priorytetem jest nowoczesne szkolnictwo na wysokim poziomie - dotyczy to zarówno infrastruktury, jak i samego procesu kształcenia.

Poprzez realizację projektów unijnych: Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz dwóch Centrów Kompetencji Zawodowych podnosimy standardy kształcenia ogólnego i zawodowego. Jednocześnie nowe inwestycje w infrastrukturę szkół finansowane z budżetu Powiatu stwarzają uczniom coraz lepsze warunki i jakość nauczania. W imieniu władz Powiatu Myślenickiego, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, słowa podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności kieruję do wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty w naszym powiecie.

Życzę, aby praca w szkole przynosiła zawsze dobre efekty i zadowolenie, a wdzięczna pamięć wychowanków i uczniów najpełniej wynagradzała Państwu trud nauczyciela - powiedział na uroczystości starosta Józef Tomal.

Nagrody Starosty Myślenickiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:

Agnieszka Łotocka, Marzena Polewka, Ryszard Spyt - z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, wicedyrektor Mariola Żelazna, Iwona Puchała - z Zespołu Szkół w Dobczycach, dyrektor Maria Szczepaniec, Małgorzata Wróbel - z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu, Jolanta Oleś, Marek Burda - z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, Katarzyna Birnbaum - z Zespołu Szkół w Myślenicach, Ewa Francuziak - z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, Barbara Piasecka - z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, Piotr Magiera - dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach.

Wyróżnieni nauczyciele otrzymali nagrody finansowe, okolicznościowe listy gratulacyjne i bukiety kwiatów.

 

Materiał powstał we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach

Powiązane tematy

Czytaj także