Edukacja

Neo School - szkoła, w której rozwiniesz skrzydła

Neo School - szkoła, w
której rozwiniesz skrzydła

Technologiczne zaplecze szkoły, małe grupy, indywidualne podejście i profilowane klasy do wyboru. Trwa rekrutacja do niepublicznego liceum NeoSchool.

Neo School to prywatne liceum, które realizuje program nauczania zgodny z wytycznymi MEN. Szkoła działa od 2014 r. i od samego początku głównym założeniem pozostaje utrzymywanie małej liczebności klas (do 12 osób), aby proces nauczania był maksymalnie zindywidualizowany. Klasy są profilowane ze względu na zainteresowania uczniów, którzy w momencie zapisu do szkoły określają swoje preferencje. Obecnie funkcjonują klasy o profilach: matematyka-fizyka, biologia-chemia, biologia-WOS.

Co nas wyróżnia?

Lokalizacja, bezpieczeństwo, technologiczne zaplecze szkoły, mała liczebność klas. Siedziba szkoły znajduje się na Rynku w Myślenicach, w samym centrum miasta. Maksymalnie 12-osobowe klasy zapewniają komfort nauczania. Nauczyciele mogą poświęcić uwagę każdemu uczniowi, skoncentrować się na jego mocnych i słabych stronach. W pracy dydaktycznej koncentrujemy się na osiąganiu postępów przez wszystkich uczniów. Pomagamy każdemu pracować nad osiąganiem coraz lepszych wyników w nauce w atmosferze wsparcia i motywacji ze strony kadry nauczycielskiej.

Grono pedagogiczne tworzące Neo School to nauczyciele, z którymi szkoła współpracuje od początku swojego istnienia. Są to doświadczeni pedagodzy, związani z oświatą od wielu lat. Z drugiej strony w NEO School uczą młodzi nauczyciele pełni pomysłów, zapału i motywacji.

Zajęcia z języka angielskiego wyróżniają Neo School na tle innych szkół średnich. Z liceum związana jest szkoła językowa Neo School Angielski w której wprowadzane i stosowane są najnowocześniejsze rozwiązania. Chcemy, aby nasi uczniowie posługiwali się językiem angielskim w codziennych sytuacjach i wykorzystywali swoją wiedzę w praktyce. Nasze grupy językowe są małe i podzielone ze względu na poziom zaawansowania. Angliści, pracujący zarówno w liceum jak i w szkole językowej, realizują z młodzieżą projekty mające na celu rozwijanie praktycznej umiejętności używania języka angielskiego. Stąd na przykład projekty eTwinning realizowane wspólnie ze szkołami z Hiszpanii , Turcji czy Norwegii.

Zobacz ofertę szkoły na filmie promocyjnym

 

Jak wygląda praca naszej szkoły?

Naukę rozpoczynamy o godzinie 8:00 i kończymy najpóźniej o godzinie 15:20. W ciągu dnia uczniowie mają możliwość zamówienia obiadu. W wyjątkowych sytuacjach (np. w czasie pandemii) dzięki temu, że w szkole wdrożony jest system Google G Suite dla Edukacji, prowadzimy zajęcia online w takim samym trybie jak zajęcia stacjonarne. Ponadto odbywają się zajęcia pozalekcyjne, konsultacje z nauczycielami - wszystko po to, aby być cały czas w kontakcie z naszymi uczniami.

W szkole realizowane są zajęcia dodatkowe zgodne z zainteresowaniami i oczekiwaniami uczniów: kółko plastyczne, zajęcia z języka niemieckiego, programowanie, zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki. W marcu bieżącego roku przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Myślenicach zorganizowaliśmy wystawę “Przeszłość w rękach przyszłości”. Uczniowie naszego liceum zainspirowani literaturą oraz twórcami minionych epok, stworzyli niezwykłe prace plastyczne przedstawiające, na przykład postacie z “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Tym samym udowodnili, że literatura może być inspirująca i wystarczy świeże spojrzenie młodego człowieka, żeby to, co było tylko historią, pokazać w nowoczesny sposób.

Zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole są bardzo zróżnicowane. W obecnym roku szkolnym odbywały się w hali sportowej na Zarabiu, na kortach tenisowych, basenie, siłowni oraz na lodowisku. Zimą organizowane są wyjazdy na narty. Celem zajęć oprócz rozwoju fizycznego jest integracja społeczności szkolnej, nawiązywanie relacji oraz dobra zabawa.

Dlaczego warto wybrać Neo School?

W naszej szkole pomagamy zdobywać umiejętności i wiedzę. Staramy się, aby uczniowie, którzy przychodzą do nas z większym czy mniejszym potencjałem, rozwijali swoje zdolności, nabywali nowych kompetencji potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie, zdobywali wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej. Wspieramy pozaszkolne aktywności uczniów - szanujemy ich pasje i pomagamy pogodzić obowiązki szkolne z planem treningów sportowych czy zajęć w szkole muzycznej. Pracując w małych zespołach klasowych, budujemy prawdziwe relacje między nauczycielami a uczniami. Wszyscy dobrze się znamy i nikt nie pozostaje anonimowy.

Efektywność nauczania powoduje, że nasi uczniowie nie muszą uczęszczać na korepetycje, które pochłaniają czas i pieniądze. Więcej wolnego czasu po szkole, oznacza więcej czasu na rozwój własnych zainteresowań. Szkoła zapewnia wszystkie podręczniki szkolne, lektury ze szkolnej biblioteki, dostęp do kserokopii i laptopów. Zintegrowanie tradycyjnego procesu nauczania oraz dostępnych obecnie technologii powoduje, że uczeń ma nieograniczony dostęp do materiałów wykorzystywanych na lekcjach, zadań i projektów realizowanych podczas zajęć.

Jakie są zasady rekrutacji?

Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie rozmowy dyrekcji z kandydatem i rodzicami. Pytamy przede wszystkim o oczekiwania wobec szkoły i prezentujemy ofertę placówki. Jeśli nasze wizje okażą się spójne, dyrekcja podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły. 

Nadal trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021. Planujemy uruchomienie klas o profilach: matematyczno-chemicznym oraz matematyczno-geograficznym. Mamy możliwość dostosowania lub zmiany profilu klasy, jeśli oczekiwania kandydatów okażą się inne. Zapraszamy kandydatów oraz ich rodziców na spotkania rekrutacyjne, które będą okazją do bliższego poznania szkoły.

Zobacz zaplecze szkoły od środka.

Więcej informacji na stronie szkoły. https://liceum.neoschool.pl

 

Zobacz więcej