Polityka

Radni przegłosowali budżet na rok 2021. „Może nie jest budżetem naszych marzeń, ale skrojonym na miarę naszych możliwości”

Radni przegłosowali budżet na rok 2021. „Może nie jest budżetem naszych marzeń, ale skrojonym na miarę naszych możliwości”

16 głosami „za” przy 5 „wstrzymujących się” radni przegłosowali budżet na 2021 rok.

„Nie jest może naszym marzeniem jak poprzednie m.in. ze względu na pandemię koronawirusa, ale także poziom zadłużenia. (…) To budżet optymalny, bezpieczny, skrojony na miarę naszych możliwości. Pozwala mówić o kontynuacji rozwoju gminy Myślenice”

– komentował burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS).

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia, radni miejscy uchwalili budżet gminy Myślenice na rok 2021. Zaplanowano w nim dochody w kwocie 241 milionów złotych, z czego 30 mln zł ma zostać przeznaczonych na inwestycje. Wydatki opiewają na blisko 247 mln zł, z czego ponad 217 mln to wydatki bieżące, a blisko 30 mln pokryją wydatki majątkowe.

- Za nami trudny rok, co sprawiło że projektowanie budżetu było trudnym wyzwaniem. To budżet optymalny, bezpieczny, skrojony na miarę naszych możliwości, pozwala mówić o kontynuacji rozwoju gminy Myślenice. Roztropnie zaplanowaliśmy wydatki na ten rok – przed głosowaniem mówił burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS).

Za podjęciem uchwały budżetowej gminy Myślenice na rok 2021 głosowali: Czesław Bisztyga (nz), Józef Błachut (KW MO), Halina Dyląg (PiS), Mirosław Fita (PiS), Wojciech Gablankowski (PiS), Andrzej Grzybek (PiS), Małgorzata Jaśkowiec (PiS), Izabela Kutrzeba (nz), Wojciech Malinowski (BU), Piotr Motyka (PiS), Jan Podmokły (KW MO), Bogusław Stankiewicz (Pis), Wacław Szczotkowski (PiS), Stanisław Topa (PiS), Czesław Wierzba (PiS), Tomasz Wójtowicz (KW MO).

Wstrzymali się: Grażyna Ambroży (BU), Jerzy Cachel (KW MO), Eleonora Lejda – Kuklewicz (KW MO), Kamil Ostrowski (KW MO), Bogusław Podmokły (KW MO).

 

Pod koniec sesji, burmistrz podsumował wynik głosowania:

Burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS): Chciałem podziękować wszystkim radnym, którzy głosowali za przyjęciem budżetu, który nie jest może naszym marzeniem jak poprzednie m.in. ze względu na pandemię koronawirusa, ale także poziom zadłużenia.

Trochę jestem rozczarowany w stosunku do tego, że poszczególni radni wstrzymali się. Mówię tu szczególnie o radnym Kamilu Ostrowskim, któremu powinno zależeć na tym budżecie, skoro przeznaczamy dodatkowe środki dużego zadania związanego z budową boiska sportowego przy klubie sportowym Orzeł Myślenice - dokładamy tam dodatkowe, przeszło 50 tys. zł. Podobnie w Polance mamy w planie remont drogi gminnej, jeżeli tylko uda nam się pozyskać środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dziwię się radnemu Jerzemu Cachlowi, że daje głos wstrzymania przeciw inwestycjom, jakie mają mieć miejsce w Polance. Mówię tu o sali gimnastycznej, a żeby było to możliwe trzeba zmienić prawdopodobnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dziwię się w stosunku do radnej Lejdy-Kuklewicz; rozmawialiśmy na temat wykupu nieruchomości pod rozbudowę cmentarza komunalnego, a tutaj też powtrzymanie. Jest mi trochę przykro.

Dajecie państwo wyraz wstrzymania się przeciwko tym swoim inwestycjom. Też nie będę się odnosił do wstrzymania się pana Bogusława Podmokłego, jako przedstawiciela związków zawodowych, gdzie musieliśmy ogromne środki w tegorocznym budżecie przeznaczyć na podwyżki dla nauczycieli, dla pracowników obsługi chociażby związane z podniesieniem pensji minimalnej.

Jego wypowiedź nie pozostała bez odpowiedzi, a głos na temat głosowania kolejno zabierali:

Przewodniczący Jan Podmokły (KW MO): Uważam, że każdy radny ma prawo podejmować własne decyzje.

 

Jerzy Cachel (KW MO): Trzeci rok, a w Polance na razie się nic nie dzieje w tej kadencji. Sprawy związane z salą gimnastyczną nie mogą ruszyć. To mój głos w tym temacie.

 

Kamil Ostrowski (KW MO): Popieram wszystkie inicjatywy, które dzieją się w gminie w kierunku infrastruktury sportowej, czy rozwijają nam sport globalnie. Niezmiernie cieszę się z tego, że ta dotacja dla boiska ogólnodostępnego na obiekcie Orła będzie przekazana, równie cieszę się z sali gimnastycznej, która ma powstać w Osieczanach.

Oczywiście jest wiele rzeczy które mi się podobają, ale jest też wiele takich, które mi się nie podobają, dlatego postanowiłem się wstrzymać. Po to są radni, aby wyrażać swoje głębokie przemyślenia i wydaje mi się, że te 5 głosów powstrzymujących w żaden sposób nie torpedują pracy urzędu, ani nie paraliżują pracy burmistrza ani jego poczynań.

Bogusław Podmokły (KW MO): Dziwię się, że na ten temat dyskutujemy, bo moim zdaniem to nie jest kwestia, która podlegać dyskusji. Panie burmistrzu proszę zwrócić uwagę na to, że odnośnie mojej osoby podał pan dwa argumenty za budżetem dotyczące podwyżki płac dla nauczycieli i podwyżka pensji minimalnej dla pracowników obsługi. To jest decyzja rządu a nie naszego budżetu.

Skoro wspomniał pan o podwyżkach pracowników, to czekam na konkrety z pana strony odnośnie zapowiadanych zmian odnośnie zapowiadanych zmian w systemie wynagradzania pracowników obsługi administracji. Podczas komisji budżetu pytałem pani skarbnik, powiedziała że na razie nie podjęli państwo żadnych decyzji, a w budżecie ta pozycja nie jest wyszczególniona.

Czesław Wierzba (PiS): Pragnę przypomnieć kilka faktów. W poprzednich kadencjach nie było tylu milionów z zewnątrz co w obecnej kadencji. Inwestycje są jakie są, ale w większości to są z pieniędzy, które przychodzą z zewnątrz. W poprzednich kadencjach też działy się inwestycje, ale doszło do tego, że gmina Myślenice była na pięknym 3. miejscu pod względem zadłużenia w całym kraju. Takie są fakty i teraz nasza gmina musi spłacać te zadłużenia. Obecna kadencja ma najlepsze wyniki pod względem przybytych pieniędzy do gminy, obcych pieniędzy, które przyszły do naszej gminy na inwestycje.

Dyskusje podsumował burmistrz:

Jarosław Szlachetka (PiS): Wydaje mi się, że też mam prawo do wypowiedzi i oceny tej sytuacji. Nie będę się więcej odnosił do tych głosów. Aczkolwiek do pana Cachla - chętnie też przedstawię środki, jakie przekazaliśmy na szkołę i inne działania związane z Polanka. Mówienie, że nic się w Polance nie dzieje mija się z prawdą. Cyfry pokażą, że gmina Myślenice działa i finansuje ważne zadania dla społeczności lokalnej.

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Kamila Ostrowskiego; chętnie wysłuchałbym co się panu nie podoba w budżecie, niestety na komisjach, ani podczas sesji nie zabrał pan głosu, nie było z pana strony żadnych zgłoszeń na temat tego co moglibyśmy poprawić. Nie tylko w tym roku będziemy realizować budowę ogólnodostępnego boiska przy kompleksie Orła Myślenice, ale rozpoczęliśmy budowę szatni w Drogini, czy sali gimnastycznej w Drogini i Osieczanach. Szkoda ze nie było głosu w dyskusji.

Uchwała budżetowa gminy Myślenice na rok 2021 dostępna jest w tym miejscu.   

Powiązane tematy

Komentarze (1)

Zobacz więcej