Koronawirus

Od soboty 15 maja można chodzić bez maseczek w otwartej przestrzeni. Policja zapowiada kontrole w innych miejscach

Od soboty 15 maja można chodzić bez maseczek w otwartej przestrzeni. Policja zapowiada kontrole w innych miejscach

Od jutra zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby.

„Nie oznacza to zniesienia kontroli policji w zakresie stosowania się do wciąż obowiązujących nakazów i zakazów ustanowionych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa” – zapowiadają myśleniccy stróże prawa

 

Bez maseczki będzie można pozostawać w miejscach ogólnodostępnych na otwartym powietrzu, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejscach postoju pojazdów, parkingach leśnych. Wciąż obowiązywać będzie zachowanie odległości 1,5 m od drugiej osoby.

- Epidemia wciąż trwa i policjanci każdego dnia prowadzą działania, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i w dalszym ciągu będą dbać o to, aby obywatele przestrzegali obowiązujących obostrzeń, a wobec osób, które nie będą się do nich stosować będą interweniować. Wszystko po to, by uświadomić mieszkańcom wciąż panującą skalę zagrożenia i zdyscyplinować ich do przestrzegania przepisów dla naszego wspólnego dobra – informuje rzecznik myślenickiej policji.

Według zapowiedzi policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole w miejscach, gdzie obostrzenia ciągle obowiązują, w szczególności w zakresie noszenia maseczek. Policjantów będzie można spotkać m.in. w środkach transportu zbiorowego, galeriach i sklepach wielkopowierzchniowych, a także marketach oraz innych placówkach handlowych i usługowych. Mundurowi będą również zwracać uwagę na ilość przebywających osób w autobusach i obiektach, a także w hotelach, które pomimo otwarcia powinny posiadać połowę obłożenia.

Od jutra nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczki w: środkach transportu publicznego, w samolotach, na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej, w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; przy czym za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach) - nie dotyczy to miejsc na otwartym powietrzu.

Za lekceważące podejście do kwestii zasłaniania ust i nosa grozi mandat do 500 zł, bądź grzywna w wysokości 5 tys. zł. W przypadkach rażących naruszeń, policjanci będą o nich informować sanepid, który z kolei w drodze postępowania administracyjnego może nałożyć karę nawet do 30 tys. zł.

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej

Teraz fala szczepień?
Koronawirus 1

Teraz fala szczepień?

Po tym, jak opadła trzecia fala pandemii koronawirusa, wezbrała kolejna. Tym razem w postaci powszechnych szczepień W ostatnich tygodniach trzeciej fali koro...