Edukacja

Technik programista w "Średniawskim"

Technik programista w "Średniawskim"

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach uruchamia od 1 września 2022 r. kształcenie w nowym kierunku – technik programista. 

Jest to kolejna atrakcyjna oferta dla absolwentów szkół podstawowych poza funkcjonującymi już w Technikum Nr 2 kierunkami kształcenia technik informatyk, technik reklamy oraz technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik programista jest zawodem, który Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach może uruchomić ze względu na kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu techników informatyków.

Technik programista jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Należy też do grupy zawodów najlepiej opłacanych – w Polsce średnie zarobki programisty to ok. 12 000 zł.

Czym zajmuje się technik programista?

Najogólniej mówiąc zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do użytku programów komputerowych. Uczniowie, którzy rozpoczną naukę na tym kierunku, będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach m.in. Python, C++, JavaScript, PHP, SQL (służących do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), a także HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Absolwenci szkół podstawowych będą uczyć się przede wszystkim jak tworzyć strony WWW i nimi administrować, jak sporządzać i użytkować bazy danych, jak programować aplikacje internetowe, a także jak zaprojektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe, desktopowe i aplikacje mobilne.

Uczniowie, którzy zdecydują się na wybór kierunku technik programista, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.

Ta branża ciągle się rozwija

Na koniec warto wspomnieć, że branża IT, jako jedna z niewielu, nie tylko nie poddaje się światowym kryzysom, takim jak pandemia, a wręcz cały czas się rozwija. Programista nie będzie miał więc problemów ze znalezieniem pracy w przedsiębiorstwach projektujących, piszących i analizujących algorytmy, tworzących strony oraz aplikacje internetowe, wykorzystujących technologie webowe, projektujących aplikacje desktopowe, tworzących aplikacje mobilne (na systemy Android oraz iOS), tworzących i obrabiających grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych czy projektujących, wdrażających i administrujących bazami danych.

Może też rozpocząć pracę jako programista gier i aplikacji desktopowych oraz mobilnych, administrator hostingów internetowych, grafik komputerowy, webmaster lub prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi na rzecz innych podmiotów.

Warto zaznaczyć, że od kilku lat technik programista znajduje się w ministerialnym wykazie zawodów, dla których jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników zarówno dla krajowego, jak i małopolskiego rynku pracy.

Ósmoklasisto! Jeśli szukasz zawodu przyszłości to technik programista w „Średniawskim” jest dla Ciebie!

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.A.ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH

Zobacz więcej