Polityka

Od 1 grudnia samorządy mają obowiązek oszczędzania prądu

Od 1 grudnia samorządy mają obowiązek oszczędzania prądu

Od czwartku 1 grudnia wchodzą w życie przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, dotyczące obowiązku zmniejszenia całkowitego zużycia prądu o 10 proc. przez jednostki sektora publicznego

 

Jak podaje PAP: obowiązek ten dotyczy budynków lub ich części oraz  wykorzystywanych urządzeń technicznych, instalacji i pojazdów. Obejmuje okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2023 roku. Wśród jednostek sektora publicznego objętych obowiązkiem uzyskania 10-procentowej oszczędności zużycia energii są JST oraz ich związki, związki metropolitalne, instytucje gospodarki budżetowej, uczelnie publiczne, samorządowe instytucje kultury.

W ustawie określono dwie podstawy obliczeń celu ilościowego zużycia energii. Przez miesiąc, do 31 grudnia tego roku, będzie to średnioroczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019. Jak wyjaśniono, ma to związek  z sytuacją pandemiczną w latach 2020-2021, która spowodowała istotne zmniejszenie zużycia energii. Oszczędności osiągane od 1 stycznia do końca przyszłego roku obliczane będą na podstawie całkowitego zużycia energii elektrycznej 2022 roku.

Wyłączone z obliczeń będą niektóre z wykorzystywanych przez sektor publiczny budynków i instalacji. Chodzi o urządzenia techniczne zapewniające ciągłość działania infrastruktury informatycznej JST, w szczególności serwerowni.

Ustawa obliguje wójtów, starostów i marszałków do przekazania do końca marca do Urzędu Regulacji Energetyki raportu z realizacji celu oszczędności energii. Zgodnie z ustawą za niedopełnienie obowiązku zmniejszenia zużycia prądu kierownikom JST grozi kara pieniężna, wymierzana w trybie administracyjnym przez Prezesa URE. Jej maksymalna wysokość to 20 tys. zł.

Powiązane tematy

Komentarze (2)

Zobacz więcej