Dobczyce

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach to atrakcyjny obiekt edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa i pożarnictwa!

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach to atrakcyjny obiekt edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa i pożarnictwa!

Na potrzeby Centrum zaadaptowane zostało piętro remizy OSP w Dobczycach o powierzchni 500 m².

W obiekcie znajduje się interaktywna ścieżka edukacyjna, która z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii pozwala na realizację materiału edukacyjnego z zakresu unikania niebezpieczeństwa oraz postępowania w obliczu zagrożenia.

 

Powierzchnia edukacyjna Centrum podzielona została na sektory tematyczne dotyczące m.in. zagrożeń w domu, bezpieczeństwa nad wodą i w lesie czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy zajęć mają okazję poznać także proces akcji ratowniczo-gaśniczej i sami wcielić się w rolę strażaków.

To atrakcyjne miejsce ma w prosty sposób uczyć dzieci i młodzież podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Jego celem jest podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej określonych zagrożeń, a także propagowanie właściwych postaw w obliczu niebezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej to doskonała oferta edukacyjna dla przedszkoli (od 6. roku życia), szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Zajęcia prowadzone w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej to doskonała oferta edukacyjna dla przedszkoli (od 6. roku życia), szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. To także ciekawa i wartościowa oferta spędzania czasu wolnego z rodziną czy dodatkowy punkt programu podczas organizacji szkoleń z zakresu BHP, obrony cywilnej i pożarnictwa.

Zajęcia i warsztaty edukacyjne w Centrumprowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z ogromnym doświadczeniem i pasją. Największą atrakcją jest bez wątpienia „udział w akcji” i „przejazd” wozem strażackim – wszystko to z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych!

Tomasz Suś, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce: Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach to najnowocześniejszy tego rodzaju obiekt w Polsce.

Atrakcyjna oferta edukacyjna z zakresu wiedzy przeciwpożarowej, zapobiegania zagrożeniom i pierwszej pomocy skierowana jest do szerokiego grona odbiorców.

Działalność Centrum, oparta na interaktywnych rozwiązaniach, ma być też wsparciem w rozwoju jednostek ratowniczo-gaśniczych, a także służyć wzrostowi świadomości społecznej i profilaktyce zagrożeń. Tylko w ubiegłym roku odwiedziło nas 8 tys. osób, zapraszam i Was!

Kilka informacji praktycznych dotyczących oferty:

Interaktywna ścieżka edukacyjna /1,5 h, maks. 15 osób

* Nauka przez zabawę na 500 m² powierzchni

* Zajęcia z wykwalifikowanym instruktorem

* Nowoczesne technologie

* Multimedialne sektory tematyczne

Zajęcia z pierwszej pomocy / 1,5 h, maks 30 osób

* Nowoczesny sprzęt szkoleniowy (m.in. kamizelki ACT FAST, fantomy, AED)

* Praktyczne symulacje scenek udzielania pierwszej pomocy

* Ciekawe zajęcia dostosowane do wieku uczestników

Rezerwacje i informacje: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, pok. 143 32-410 Dobczyce tel. 536 160 280, email: edukacjaosp@dobczyce.pl

Lokalizacja Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach: remiza OSP Dobczyce, II piętro, ul. Jagiellońska 44H, 32-410 Dobczyce

 


materiał promocyjny Gminy i Miasta Dobczyce

 

Zobacz więcej