Wybory samorządowe 2024

PKW apeluje: Osoby piastujące funkcje publiczne mają obowiązek oddzielać agitację wyborczą od obowiązków związanych z pełnioną funkcją

PKW apeluje: Osoby piastujące funkcje publiczne mają obowiązek oddzielać agitację wyborczą od obowiązków związanych z pełnioną funkcją

"Osoby piastujące funkcje publiczne, w tym przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej, angażujące się w agitację na rzecz komitetów wyborczych obowiązane są oddzielać taką działalność od wykonywania obowiązków związanych z pełnioną funkcją”

– apeluje Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

 

Apel to reakcja PKW na liczne zgłoszenia dotyczące zaangażowania osób piastujących funkcje publiczne w agitację wyborczą. Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała apel, w którym przypomina, że działania takie muszą być zgodne z zasadami prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej. 

Sylwester Marciniak - przewodniczący PKW zwrócił uwagę, że przepisy Kodeksu wyborczego nie ograniczają co prawda możliwości uczestnictwa w kampanii wyborczej takich osób, ani nie ograniczają możliwości wykonywania przez osoby uczestniczące w kampanii wyborczej (w tym jako kandydaci w wyborach) działalności publicznej związanej z pełnieniem funkcji publicznej. Jak jednak zaznaczył, "osoby piastujące funkcje publiczne, w tym przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej, angażujące się w agitację na rzecz komitetów wyborczych obowiązane są jednak ściśle oddzielać taką działalność od wykonywania obowiązków związanych z pełnioną funkcją”. 

Podkreślił też, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie w jakikolwiek sposób środków publicznych do prowadzenia kampanii wyborczej, np. wykonywanie przez pracowników urzędów administracji samorządowej i rządowej w czasie pracy czynności związanych z prowadzeniem agitacji wyborczej, wykorzystywanie pojazdów i urządzeń służbowych w kampanii wyborczej, prowadzenie agitacji wyborczej na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych administrowanych przez urzędy. 

PKW ostrzegła, że niestosowanie się do tych zasad oznaczałoby angażowanie środków publicznych w kampanię wyborczą, co naruszałoby zasady finansowania komitetów wyborczych określone w Kodeksie wyborczym. 

„Skutkiem takich działań mogłoby być zatem odrzucenie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego oraz odpowiedzialność karna. Działania takie mogłyby także stanowić naruszenie regulacji innych aktów prawnych, takich jak np. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), rodzące odpowiedzialność na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104)” – zaznaczono w apelu PKW. 

Komisja zwróciła się też do partii politycznych, komitetów wyborczych, kandydatów i innych podmiotów uczestniczących w życiu publicznym o zachowanie wysokich standardów w ich działaniach.

Pełny apel Państwowej Komisji Wyborczej:

Sylwester Marciniak, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Apel Państwowej Komisji Wyborczej. W związku z licznymi informacjami o zaangażowaniu osób piastujących funkcje publiczne w agitację wyborczą Państwowa Komisja Wyborcza przypomina po raz kolejny, że działania takie muszą być zgodne z zasadami prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej, określonymi przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408).

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej