Miasto

Powiat walczy z próchnicą

Powiat walczy z próchnicą
fot. myslenicki.pl

W 2011 roku statystyczny 12 latek z powiatu myślenickiego miał 7  usuniętych, zaplombowanych lub zajętych próchnicą zębów. Dzisiaj wskaźnik ten wynosi 4

Od wielu lat powiat realizuje programy profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla dzieci i dorosłych m.in. poprzez program profilaktyki próchnicy. Mogą z niego korzystać dzieci i młodzież z wszystkich gmin na terenie powiatu. Program posiada pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji a patronuje mu Rzecznik Praw Dziecka. 

W 2011 roku wskaźnik występowania próchnicy u 12-latków z terenu powiatu myślenickiego wynosił 7, tzn. że średnio dziecko w tym wieku miało siedem usuniętych, zaplombowanych lub zajętych próchnicą zębów. Udało się obniżyć ten wskaźnik do 4. 

Z uwagi na zadawalające efekty, zbudowane zaplecze w postaci gabinetów stomatologicznych program ten jest podstawowym programem profilaktycznym, który będzie realizowany przez kolejne lata, aby zostały osiągnięte założone cele w postaci zmniejszenia problemu próchnicy wśród dzieci. Całkowity koszt programu w 2015 r. wyniósł 90 000 zł, a łącznie zalakowano 7200 zębów u 1390 dzieci.

Realizacja programu jest możliwa dzięki gabinetom dentystycznym w 9 szkołach na terenie powiatu, które zostały wyposażone w ramach pozyskanych przez powiat środków z Funduszu Norweskiego w 2009 r. Od roku 2011 na walkę z próchnicą powiat corocznie wydaje blisko 100 000 zł. Program jest realizowany wspólnie z gminami. 

W tym roku realizowany będzie wśród uczniów w wieku od 9 do 16 lat. Dotychczas, świadczenia były realizowane również wśród dzieci 8- letnich. Obowiązujące przepisy NFZ w roku 2016 umożliwiają objecie darmowym lakowaniem zębów dzieci do lat 8, stąd zmiana grupy dzieci w powiatowym programie. Nie zmienia się warunek przystąpienia do programu- niezbędna jest pisemna zgoda rodziców. 

- Co roku zabezpieczamy środki na lakowanie zębów dzieci i młodzieży. Wspieramy również objęcie kontraktem NFZ szkolnych gabinetów stomatologicznych. W najnowszym zarządzeniu tej instytucji zostało wskazane, iż lokalizacja gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie dodatkowo punktowana przy ubieganiu się o umowę z NFZ. Wierzymy, że wpłynie to pozytywnie na realizację naszego programu i wszystkie szkolne gabinety będą posiadały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia - podkreśla Tomasz Suś, wicestarosta Powiatu Myślenickiego.

W latach 2012-2015 udało się zalakować blisko 30 000 ząbków, ponad 6 tysięcy dzieci objęto bezpłatną profilaktyką stomatologiczną. Koszt zabiegów w tych latach wyniósł 360 000 zł.

 

Komentarze (7)

Zobacz więcej