Okolice

Powiat podpisuje umowę z Caritas. W Nowej Wsi powstanie ośrodek rodzinny

Powiat podpisuje umowę z Caritas. W Nowej Wsi powstanie ośrodek rodzinny
fot. starostwo powiatowe w Myślenicach

W Nowej Wsi powstanie całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typy rodzinnego. Poprowadzi ją "Caritas" a powiat będzie ją finansował

- Naszym obowiązkiem, który wynika nie tylko z ustaw i przepisów prawa, ale przede wszystkim z przyczyn czysto ludzkich jest zadbać o pozostających w potrzebie mieszkańców naszego powiatu – mówił po podpisaniu umowy starosta Józef Tomal. Słowa te dotyczyły 8 wychowanków, którzy na mocy porozumienia trafią do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Nowej Wsi.

Placówkę poprowadzi „Caritas”, który jest właścicielem nowo wyremontowanego budynku. Z kolei powiat wziął na siebie odpowiedzialność finansową za to przedsięwzięcie. Ze strony powiatu umowę podpisali starostowie: Józef Tomal i Tomasz Suś, a „Caritas” reprezentował ksiądz dyrektor Bogdan Kordula.

„Caritas” wyszedł z inicjatywą otworzenia w Nowej Wsi ośrodka o takim profilu w 2013 roku. W maju tego roku skończył remont budynku, który stwarzałby dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju oraz pozwalał na kontakt z rodzicami biologicznymi, tak by nie tracić z nimi więzi rodzinnych. Jednocześnie opiekunowie dzieci będą pełnić dla nich role rodzicielskie, przebywać z nimi cały czas, bawić się i uczyć.

Podpisana 14 października umowa ma obowiązywać do końca czerwca 2021 roku i opiewa na łączną sumę 1 160 000 zł, która będzie wypłacana w transzach. Jednocześnie Caritas zapewnia, że pomimo tego, iż racjonalizuje środki, przede wszystkim liczy się dobro dzieci, ich bezpieczny rozwój i zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych.

Komentarze (4)

 • 21 paź 2016

  Jak widać starosta Józef Tomal pokazując się publicznie uważa, że wszyscy zapomnieli o jego dużych problemach z wymiarem sprawiedliwości, ale tak nie jest. Przypominam, że starosta Józef Tomal był oskarżony o czyny z art.199§1 kk, art.190a§1kk w zw. z art.11§2kk w zw. z art.12kk, to kwalifikacja prawna z wokandy zawieszonej na drzwiach sali 20 Sądu Rejonowego w Myślenicach w dniu 10.11.2015r o godz. 8,30. Starosta nie został uniewinniony, tylko skorzystał z art.59a§1kk , który brzmi: "§ 1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie, umarza się, na wniosek pokrzywdzonego, postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jak również o występek określony w art. 157 § 1". Jak wynika z treści tego przepisu starosta Józef Tomal jest SPRAWCĄ przestępstwa, a postępowanie zostało umorzone, tylko dlatego gdyż SPRAWCA "naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie". Po prostu Józef Tomal utworzył w starostwie "sztuczne" stanowisko dla pokrzywdzonej i kosztem podatnika w ten sposób "naprawił szkodę".
  Tak działają decydenci w Myślenicach.
  Art.59 został już uchylony i od marca 2016r nie obowiązuje.

  24 16 Odpowiedz
 • 21 paź 2016

  Zadaję publiczne pytania do Rady Powiatu:
  Czy sprawca przestępstwa Józef Tomal wobec którego umorzono postępowanie może być w dalszym ciągu starostą. Czy ten fakt był omawiany w trakcie sesji Rady.
  Czy wobec "naprawienia szkody" za publiczne pieniądze można przyjąć jako działanie co najmniej nieetyczne lub niezgodne z prawem.

  20 15 Odpowiedz
 • 21 paź 2016

  Panowie, nie martwcie się. kadencja się niebawem skończy, ustawek, populizmu, chwalenia się działaniami za publiczne pieniądze, bywania i fotografowania się na imprezach nadejdzie kres. Swoją drogą... jak można przypisywać sobie zasługi za dofinansowanie budowy drogi albo sprzętu dydaktycznego do szkoły które są za PUBLICZNE PIENIĄDZE? Można by postawić na miejscu starostów buraka cukrowego i takie same by miał zasługi jak oni. Bo takie rzeczy należą się ludziom jak psu buda. Funkcja tych panów powinna sprowadzać się do siedzenia w urzędzie. Od promocji powiatu jest wydział promocji funkcjonujący bezosobowo.

  18 13 Odpowiedz
 • Brak zdjęcia
  21 paź 2016

  A ja jestem przeciwnikiem upartyjniania samorzadow. Jest jakies lekarstwo na nasz samorzad? Bo POPiSy go nam opanowaly i popisuja sie,,,

  7 7 Odpowiedz

Zobacz więcej