Wiśniowa

Przyglądną się pracy GOKiS-u. Co sprawdzą w pierwszej kolejności?

Przyglądną się pracy GOKiS-u. Co sprawdzą w pierwszej kolejności?
Fot. GOKiS Wiśniowa

Radni przegłosowali uchwałę, w której zlecają komisji rewizyjnej sprawdzenie działalności tej jednostki za 2019 rok i pierwsze półrocze 2020 roku. Czego będzie dotyczyć?

Przede wszystkim realizacji planu pracy, zgodności działań ze statutem, kontroli wyposażenia, a także przychodów i wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych, a także dokumentacji księgowej. Radni należący do tej komisji mają czas na sprawdzenie działalności ośrodka do 15 grudnia 2020 roku, a protokół z wnioskami pokontrolnymi będzie przedstawiony radzie gminy do końca grudnia 2020 roku.

Jak wyjaśniła Lucyna Zborowska, przewodnicząca komisji rewizyjnej; na zlecenie członków komisji skarg wniosków i petycji zostało ujęte w planie przeprowadzenie kontroli GOKiS-u w Wiśniowej.

Obecny na sesji radca prawny wyjaśnił również, na pytanie przewodniczącej rady Teresy Rokosz, że regulamin komisji rewizyjnej wskazuje, że komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę i wyłącznie na zlecenie rady. Jest też wskazana informacja w kolejnym punkcie, że rada zlecając komisji jej przeprowadzenie (kontroli - red.), wskazuje szczegółowy zakres i termin jej realizacji.

 

Powiązane tematy

Komentarze (1)

Zobacz więcej