Biznes

Pracodawcy wnioskują o pożyczki. Wzrasta liczba bezrobotnych wśród kucharzy i kierowców

Pracodawcy wnioskują o pożyczki. Wzrasta liczba bezrobotnych wśród kucharzy i kierowców

"Biorąc pod uwagę charakterystykę lokalnego rynku pracy obawiam się, że najwięcej zwolnień będzie w zakładach produkcyjnych bazujących na materiałach lub komponentach sprowadzanych z zagranicy lub eksportujących towar. Firmy usługowe również będą miały problemy z realizacją zamówień"

- w rozmowie z nami mówi Izabela Młynarczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach

 

Ile osób zarejestrowało się jako bezrobotne do Powiatowego Urzędu Pracy od 1 marca do dnia 7 kwietnia?

Izabela Młynarczyk: W okresie od 1 do 31 marca w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowały się 284 osoby bezrobotne i poszukujące pracy, natomiast w dniach 1-7 kwietnia zarejestrowało się 71 osób. Łącznie odnotowaliśmy 355 zgłoszeń.

Jak ta liczba ma się do średniej miesięcznej liczby nowych rejestracji?

Analizując dane za 2019 roku; średnio każdego miesiąca rejestrowano 281 osób, jednak początek roku jest czasem wzmożonych rejestracji. Tak sytuacja powtarza się cyklicznie, w analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowało się porównywalnie 329 osób. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w związku z ogłoszonym stanem epidemii, do dnia 5 kwietnia możliwa była tylko rejestracja elektroniczna.

Z uwagi na trudności z uzyskaniem potwierdzenia podpisu elektronicznego oraz ze wzmożonym zainteresowaniem rejestracją od dnia 6 kwietnia Urząd udostępnił przed budynkiem komplety dokumentów niezbędnych do rejestracji do samodzielnego wypełnienia. Po uzupełnieniu należy wrzucić je do skrzynki udostępnionej na zewnątrz budynku B. Po okresie 48 godzinnej kwarantanny będą weryfikowane i zostanie ustalony dalszy tok postępowania.

Ekonomiści przewidują, że największy odsetek bezrobotnych pochodzić będzie z branży gastronomicznej, turystycznej i budowlanej - czy podziela pani te opinie na podstawie danych urzędu?

W obecnej chwili można zauważyć zwiększoną liczbę osób pracujących w zawodzie kucharza oraz kierowcy samochodu ciężarowego. Biorąc pod uwagę charakterystykę lokalnego rynku pracy obawiam się, że najwięcej zwolnień będzie w zakładach produkcyjnych bazujących na materiałach lub komponentach sprowadzanych z zagranicy lub eksportujących towar. Firmy usługowe również będą miały problemy z realizacją zamówień, chociażby z uwagi na fakt, że wiele osób z nich rezygnuje.

W obecnej chwili można zauważyć zwiększoną liczbę osób pracujących w zawodzie kucharza oraz kierowcy samochodu ciężarowego.

IIe firm działających na terenie powiatu myślenickiego zgłosiła zamiar zwolnienia grupowego?

Do tej pory żadna firma działająca na terenie powiatu myślenickiego nie zgłosiła zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Na jakim poziomie utrzymywała się stopa bezrobocia w powiecie myślenickim przed dniem 1 marca?

Najbardziej aktualna dostępna stopa jest wyliczona dla miesiąca lutego. Na jego koniec w powiecie myślenickim wynosiła 2,9% i odpowiednio dla Małopolski to 4,4%, natomiast w skali kraju wynosiła 5,5%.

Czy w związku z epidemią koronawirusa obawiasz się utraty pracy?

  • TAK TAK 59%
  • NIE NIE 24%
  • NIE MYŚLĘ O TYM NIE MYŚLĘ O TYM 17%
  • Głosów: 1449

- W jaki sposób dzisiaj, w dobie koronawirusa można zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Z uwagi na ograniczenie kontaktów osobistych preferujemy elektroniczną formę rejestracji. Do pełnej rejestracji konieczne jest jednak posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Jeżeli osoba go nie posiada, ma możliwość pobrania dokumentów. Formularze dostępne są w siedzibie Urzędu, budynek B lub można je pobrać ze strony internetowej, wypełnić i podpisać, a następnie wraz z kompletem niezbędnych dostarczyć do Urzędu.

- Jakie działania pomocowe podejmuje w tym okresie Powiatowy Urząd Pracy?

Informacje na temat pomocy oferowanej przez Urząd dostępna jest na stronie internetowej PUP. Obecnie trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przyznawana jest mikroprzedsiębiorcom na podstawie art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Do tej pory od przedsiębiorców wpłynęło do nas około 200 wniosków.

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej