Jawornik

Jawornik. Przy cmentarzu powstanie zatoka autobusowa. Ma "poprawić bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej"

Jawornik. Przy cmentarzu powstanie zatoka autobusowa. Ma 
"poprawić bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej"

Radni podjęli decyzję o przeznaczeniu 40 tys. zł na wykonanie dokumentacji, która ma pozwolić na budowę zatoki przystankowej w pobliżu cmentarza w Jaworniku

 

Podczas 50. sesji rady miejskiej w Myślenicach, radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

Dokumentacja będzie zawierać projekt budowlany i wykonawczy wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, które pozwolą na wykonanie zatoki autobusowej. Ta ma powstać po prawej stronie w ciągu drogi wojewódzkiej 955 w Jaworniku na 5,844 km.

- W 2022 r. będzie to kwota 30 tys. zł i kolejne 10 tys. zł w roku 2023. - omawiając uchwałę mówiła Agnieszka Światowiec, naczelnik wydziału inwestycji w UMiG Myślenice.

"Zatoka przystankowa jest niezbędna z uwagi na bliskie sąsiedztwo cmentarza komunalnego w Jaworniku i ma na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 955” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Za udzieleniem pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego głosowało 20 radnych: Bisztyga Czesław, Błachut Józef, Cachel Jerzy, Dyląg Halina, Fita Mirosław, Gablankowski Wojciech, Grzybek Andrzej, Jaśkowiec Małgorzata, Kutrzeba Izabela, Lejda-Kuklewicz Eleonora, Malinowski Wojciech, Motyka Piotr, Ostrowski Kamil, Podmokły Bogusław, Podmokły Jan, Stankiewicz Bogusław, Szczotkowski Wacław, Topa Stanisław, Wierzba Czesław , Wójtowicz Tomasz; wstrzymała się 1 osoba: Ambroży Grażyna.

Powiązane tematy

Komentarze (3)

Zobacz więcej