Sułkowice

Ekomaniacy w gminie Sułkowice

Ekomaniacy w gminie Sułkowice

W 2023 roku na terenie Gminy Sułkowice realizowany był projekt pn. „Ekomaniacy w Gminie Sułkowice”, dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Gmina na realizację projektu otrzymała kwotę dofinansowania: 143354,70 zł Celem realizowanego projektu było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy oraz wiedzy w zakresie ekologii, poprzez różnego rodzaju akcje, wydarzenia, warsztaty i konkursy.

W ramach projektu odbyły się...

Warsztaty edukacji ekologicznej i warsztaty pożarnicze z zakresu ekologii, które prowadzone były we wszystkich klasach szkół podstawowych oraz grupach przedszkolnych w naszej gminie, a także w Sułkowickim Ośrodku Kultury oraz dla seniorów, przeprowadzone w Domu Seniora.

W ramach warsztatów uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak ważnym aspektem naszego życia jest ekologia oraz jakie działania możemy podejmować w celu ochrony środowiska już na poziomie lokalnym.

Dodatkowo wykonywali różnego rodzaju ekologiczne produkty, przydatne w codziennym życiu, które z powodzeniem mogą zastąpić te nieekologiczne. Łącznie w ramach realizowanego projektu odbyło się 128 spotkań warsztatowych.

Mieszkańcy Gminy Sułkowice w ramach realizowanego projektu uczestniczyli także w warsztatach wyjazdowych. Pierwsze odbyły się w interaktywnym centrum pszczelarstwa Apilandia w Kleczy Dolnej. W ramach realizowanych warsztatów uczestnicy mogli poznać życie i zwyczaje pszczół oraz zdrowotne właściwości prawdziwych pszczelich skarbów. Kolejną atrakcją była degustacja miodu i pyłku pszczelego oraz wykonywanie woskowych kolorowych świeczek.

Drugie warsztaty wyjazdowe odbywały się na terenie Nadleśnictwa Myślenice. Na uczestników warsztatów czekała krótka wyprawa, podczas której m.in. mogli poznać i zobaczyć rezerwat Zamczysko nad Rabą oraz zostać pomocnikiem leśnika. Leśniczy z nadleśnictwa Myślenice przybliżył występujące w nadleśnictwie gatunki drzew i zwierząt, opowiedział, w jaki sposób funkcjonuje leśny ekosystem i jak należy dbać o jego dobrą kondycję. Na koniec warsztatów, w wiacie turystycznej w leśnictwie Ukleina, na wszystkich czekała smażona kiełbasa, gdzie przy wspólnym posiłku uczestnicy wspominali leśne przygody.

Zwieńczeniem działań realizowanych w ramach Ekomaniaków był Ekopiknik – pn. „Ekolaboratorium pod niebem”, który odbył się w dniu 27 sierpnia 2023 roku na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sułkowicach.

W ramach organizowanego wydarzenia mieszkańcy mogli pojeździć gokartem solarnym, spróbować sił w wyścigu robotów solarnych oraz skorzystać z warsztatów, odbywających się w ramach tematycznych stoisk. Główną atrakcją wydarzenia był konkurs wiedzy ekologicznej, przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych, gdzie na mieszkańców czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” oraz INSTAL-MONT Mateusz Biela.

Projekt Ekomaniacy obejmował także konkurs „Formy Ochrony Przyrody w Gminie Sułkowice”, w ramach którego uczestnicy uzupełniali specjalnie przygotowane książeczki, otrzymane w zestawach startowych, o informacje i zdjęcia dot. form ochrony przyrody, znajdujących się na terenie Gminy Sułkowice. Na zwycięzców oraz uczestników konkursu czekały atrakcyjne nagrody.

Projekt Ekomaniacy w Gminie Sułkowice sfinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zobacz więcej