Myślenice

Gmina przyjęła plan zrównoważonej mobilności metropolii krakowskiej i jej obszaru funkcjonalnego. Co to oznacza?

Gmina przyjęła plan zrównoważonej mobilności metropolii krakowskiej i jej obszaru funkcjonalnego. Co to oznacza?

Przyjęcie planu to akceptacja kierunku współpracy w kierunku mobilności i podzielenie przez gminę pomysłu na zorganizowane mobilności w obszarze metropolitarnym Krakowa.

To również kryterium dostępu do funduszy europejskich z perspektywy 2021-27 w ramach projektów dotyczących mobilności

 

 

Zanim radni podjęli decyzję, głos w sprawie zabrał Daniel Wrzoszczyk, dyrektor Biura Metropolii Krakowskiej. Zwracał uwagę, że gmina Myślenice przyjęła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz na to, że oprócz Myślenic jak dotąd zrobiła to Skawina.

Obszar opracowania SUMP, planu zrównoważonej mobilności dotyczy metropolii krakowskiej, a więc miasta Kraków, gmin sąsiadujących z nim bezpośrednio oraz gmin tworzących obszar funkcjonalny metropolii krakowskich.

- Gmina Myślenice znajduje się w obszarze funkcjonalnym metropolii krakowskiej, można powiedzieć, że to pierwszy powód dlaczego powinna zająć się tym tematem. Dwie zasadnicze przesłanki, którym służy SUMP, to spełnienie kryterium dostępu do funduszy europejskich z perspektywy 2021-27 w ramach projektów dotyczących mobilności – przekonywał Daniel Wrzoszczyk.

Jak mówił; uchwała rady gminy Myślenice ma też wymiar kierunkowy; „potwierdza, albo zaprzecza temu, że państwo podzielacie pomysł na zorganizowane mobilności w obszarze metropolitarnym Krakowa”.

Według niego zasadnicze cele SUMP to; zwiększenie dostępu do transportu publicznego, zmniejszenie ilości śmiertelnych wypadków drogowych, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały; „Postępujący rozwój gospodarczy i przestrzenny obszarów metropolitalnych w Polsce i Europie oraz coraz większe oczekiwania pasażerów związane z komfortem przemieszczania się wymagają nieustannych zabiegów polegających na poprawie jakości i zwiększeniu efektywności systemów transportowych.

Działania mające na celu poprawę lub utrzymanie komfortu mieszkańców związanego z podróżowaniem wymagają stworzenia rozwiązań systemowych zmniejszających szkodliwe oddziaływanie transportu na środowisko naturalne, poprawiających warunki mobilności oraz wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów.

Podejście kluczowych instytucji na szczeblu Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej, ukierunkowane jest na konieczność posiadania strategicznego dokumentu wskazującego na główne kierunki rozwoju mobilności, przygotowanego w odniesieniu do obszaru funkcjonalnych powiązań miasta rdzeniowego stanowiącego centrum aglomeracji oraz powiązań pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego. Dokument ten, przyjęty na poziomie politycznym, w zamierzeniu ma zapewniać spójny kierunek działań i inwestycji w dziedzinie zrównoważonej mobilności, ogniskujących się wokół głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i przyjaznego z punktu widzenia użytkownika końcowego systemu transportu, uwzględniającego równomierny rozwój wszystkich form mobilności na danym obszarze.

Podstawowe cechy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to: długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia; podejście partycypacyjne; zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu; integracja pozioma i pionowa; ocena obecnej i przyszłej skuteczności; regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie; · branie pod uwagę kosztów zewnętrznych dla wszystkich środków transportu.

Zaproponowane w Planie działania mają przyczynić się do zróżnicowania wykorzystania środków transportu. Mają one zachęcić do korzystania z komunikacji publicznej, zmniejszyć ilość poruszania się samochodów poprzez udostępnienie alternatywnych sposobów podróżowania.

Efektem ma być likwidowanie zatorów, uporządkowanie i zintegrowanie działań w dziedzinie rozwoju zrównoważonej mobilności na całym obszarze Metropolii Krakowskiej. Potrzeba przyjęcia ww. Planu na poziomie uchwał poszczególnych Rad Gmin, wynika również z uwarunkowań związanych z wykorzystywaniem funduszy europejskich oraz zapisów Umowy Partnerstwa, tj. dokumentu określającego strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych.

Niniejszy Plan stanowi dokument o charakterze metropolitalnym z Miastem Krakowem jako rdzeniem obszaru i uwzględniającym cały obszar funkcjonalny w kontekście oddziaływań transportowych. Efektem ma być likwidowanie zatorów, uporządkowanie i zintegrowanie działań w dziedzinie rozwoju zrównoważonej mobilności na całym obszarze Metropolii Krakowskiej oraz jej Obszaru Funkcjonalnego".

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego.

ZA (19): Ambroży Grażyna, Bisztyga Czesław, Błachut Józef, Dyląg Halina, Fita Mirosław, Gablankowski Wojciech, Grzybek Andrzej, Jaśkowiec Małgorzata, Kutrzeba Izabela, Lejda-Kuklewicz Eleonora, Malinowski Wojciech, Motyka Piotr, Podmokły Bogusław, Podmokły Jan, Stankiewicz Bogusław, Stopka Katarzyna, Topa Stanisław, Wierzba Czesław, Wójtowicz Tomasz; BRAK GŁOSU (2): Cachel Jerzy, Ostrowski Kamil.

Powiązane tematy

Komentarze (8)

 • wokulski 3 kwi

  S7 się nie doczekamy, ale będziemy mieć "zrównoważoną mobilność" czyli walkę z samochodami na każdy możliwy sposób.

  45 Odpowiedz
 • 3 kwi

  W skrócie: będziesz dźwigał zakupy, marznął na przystankach i będziesz szczęśliwy

  39 Odpowiedz
 • 3 kwi

  To oznacza kolejną wielowariantową koncepcję, a korki do Krakowa jak były tak nadal będą.

  28 1 Odpowiedz
 • 3 kwi

  Zielona unia płaci zielona unia wymaga, o tym chyba nasi bezradni nie pomyśleli. Myślenice zrównoważona onuca Krakowa

  24 1 Odpowiedz
 • 3 kwi

  I musisz wyzbyc sie swego ukochanego grila , kominek zamurowac albo wstawic tam zdjecie plonacego ognia. Trza bedzie sie tyz godzic na "kulturalne" otoczenie.

  25 2 Odpowiedz

Zobacz więcej