Dobczyce

Dobczyce. Burmistrz Tomasz Suś złożył ślubowanie. Radni wybrali przewodniczącego i jego zastępców

Dobczyce. Burmistrz Tomasz Suś złożył ślubowanie. Radni wybrali przewodniczącego i jego zastępców

Podczas I sesji rady miejskiej w kadencji 2024-29 radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowania. Wybrali też przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących, a burmistrz Tomasz Suś złożył ślubowanie oraz wygłosił przemówienie

 

W wyborach na burmistrza gminy i miasta Dobczyce wygrał Tomasz Suś (KWW Tomasza Susia) na którego oddano 4 332 głosy (66,33%) i tym samym na czele gminy będzie stał w kolejnej kadencji 2024-29. Jego kontrkandydatkę Ewę Kołacz (KWW Nowe Dobczyce) poparło 2 199 osób (33,67%).

Do Rady Miejskiej burmistrz Tomas Suś wprowadził 12 osób, a pozostałe komitety KWW Stanisława Piąstka, KWW Koalicja Obywatelska i KWW Nowe Dobczyce zdobyły po 1 mandacie.

Pierwsza sesja rady miejskiej w kadencji 2024-29 odbyła się w poniedziałek 6 maja. Podczas posiedzenia radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowania.

Za słowami roty ślubowania, radni uroczyście zobowiązali się obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców. Przystąpiono również do wyboru prezydium rady. Przewodniczącą Rady Miejskiej w Dobczycach ponownie wybrana została Małgorzata Jakubowska, funkcję wiceprzewodniczącego nadal pełnić będzie Marek Kaczor.

Ślubowanie złożył również burmistrz Tomasz Suś. W swoim przemówieniu podkreślał, że w tym roku samorząd obchodzi 25 lat i to święto demokracji. „Bycie burmistrzem to duma, ale i ogromna odpowiedzialność. To cały szereg obowiązków, trudnych decyzji, rozmów i negocjacji” – mówił.

Tomasz Suś, burmistrz GiM Dobczyce: Dziękuję, że uszanowaliście moją prośbę sprzed 5,5 roku, kiedy podczas sesji inauguracyjnej zwracałem się do was o ocenę moich działań po pewnym okresie, po pewnym czasie. Wiedziałem, że łatwo nie będzie, ale wy pomogliście mi w tym procesie rozwoju królewszczyzny. Waszej oceny właśnie doświadczam, dziękuję.

Burmistrz Tomasz Suś to samorządowiec z 18-letnim doświadczeniem. Pierwsze kroki w samorządzie stawiał będąc radnym powiatu myślenickiego, następnie przez 8 lat pełnił funkcję wicestarosty. W 2018 roku wybrany został na funkcję burmistrza gminy i miasta Dobczyce, którą kontynuował będzie również w kadencji 2024 -29.

Obrady I sesji Rady Miejskiej w Dobczycach zakończył wybór i podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Komisji Gospodarczej; Komisji Społecznej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Radnymi Miejskimi w kadencji 2024-2029 zostali:

nazwisko imię (wiek) miejscowość - liczba głosów

KWW Tomasza Susia – 12 mandatów
NOWAK Paweł, Dziekanowice (40) – 347 głosów
JAKUBOWSKA Małgorzata, Sieraków (58) – 345
WIDŁA Tomasz, Dobczyce (45) – 308
ZABDYR Ryszard, Stadniki (71) – 308
WYLEGAŁA Marcin, Stojowice (52) - 305
HARTABUS Jan, Nowa Wieś (64) – 272
KACZOR Marek, Dobczyce (54) - 263
ZIEMBA Jolanta, Kornatka (49) – 253
GODULA Piotr, Dobczyce (41) – 242
PANUŚ Adam Andrzej, Brzączowice (38) - 216
ŚCIBOR Mieczysław, Dobczyce (58) – 138
PIWOWARCZYK Szymon, Brzezowa (30) – 136

KWW Stanisława Piąstka – 1 mandat
PIĄSTKA Stanisława, Dobczyce (44) - 171

KWW Koalicja Obywatelska – 1 mandat
MATOGA Katarzyna, Dobczyce (33) – 227

KWW Nowe Dobczyce – 1 mandat
KOŁACZ Ewa      (KWW Nowe Dobczyce), Brzączowice (55) -189

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej