Powiat myślenicki

Powiat myślenicki. Kurs na strażaków ratowników OSP ukończyło 30 osób

Powiat myślenicki. Kurs na strażaków ratowników OSP ukończyło 30 osób
Fot. Barbara Biela, Bożena Węglarz

Szeregi druhów - strażaków ratowników OSP zasiliło 30 kursantów szkolenia podstawowego strażaka OSP, który odbył się w komendzie PSP w Myślenicach

 

W trwającym 6 tygodni szkoleniu, druhowie poznali podstawy zagadnień związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej, służbą wewnętrzną, sprzętem wykorzystywanym podczas działań, organizacją i prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych oraz innych miejscowych zagrożeń, czy pierwszą pomocą przedmedyczną.

Zgodnie z obowiązującym programem szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP, zajęcia podzielone są na część teoretyczną oraz praktyczną.

Każda z tych części zakończona jest egzaminem sprawdzającym wiadomości pozyskane podczas nauki oraz ćwiczeń przeprowadzonych na terenie komendy przez instruktorów - strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Warunkiem dopuszczenia druhów do egzaminu praktycznego, jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu w komorze dymowej. Proces dydaktyczny przewiduje również szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

- Ukończenie szkolenia podstawowego to dopiero pierwszy krok na drodze nowych strażaków. Należy pamiętać, że ciągłe szkolenia oraz rozwój, to podstawa do prawidłowego niesienia pomocy innym – podkreśla Bartłomiej Bednarz, rzecznik prasowy PSP w Myślenicach.

Komentarze

Zobacz więcej