Edukacja

Integracja sensoryczna – co daje kurs? Dlaczego warto go ukończyć?

Integracja sensoryczna – co daje kurs? Dlaczego warto go ukończyć?

Wielu pedagogów staje przed decyzją o dalszym rozwoju zawodowym. Dobrym wyborem będzie integracja sensoryczna, która nie tylko otwiera wiele perspektyw, ale jest także ważna z perspektywy społecznej. Wstępem do pracy w tym zakresie jest kurs SI. Co należy o nim wiedzieć?

Kurs integracji sensorycznej – co to za szkolenie?

Warto zacząć od tego, czym jest integracja sensoryczna (w skrócie: SI). To proces, w którym mózg organizuje i interpretuje informacje pochodzące z różnych zmysłów, takich jak dotyk, wzrok, słuch, równowaga i propriocepcja. Jest kluczowa dla koordynacji ruchowej i adaptacji do otoczenia. Bywa, że dochodzi do jej zaburzeń i wtedy niezbędna okazuje się terapia prowadzona przez terapeutów SI.

Do pełnienia obowiązków terapeuty integracji sensorycznej przygotowuje odpowiedni kurs. Mogą zapisać się na niego pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci oraz terapeuci. Celem kursu jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu neuroanatomii, psychologii i pedagogiki specjalnej.

Interesujący może być fakt, że na edukację w zakresie SI decydują się również rodzice dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Mogą oni zdecydować się na kurs lub studia podyplomowe: https://nores.pl/integracja-sensoryczna-studia-podyplomowe-nie-tylko-dla-specjalistow-dlaczego-powinni-rozwazyc-je-rodzice/.

Kurs integracji sensorycznej prowadzi m.in. Centrum Doskonalenia Zawodowego poprzez platformę ePedagog. Czy warto zapisać się do tej placówki?

Kurs kwalifikacyjny integracja sensoryczna – jak wygląda w ePedagog?

Oferowany przez ePedagog „integracja sensoryczna kurs online” to kompleksowe szkolenie realizowane w formie online. Program kursu jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, co gwarantuje jego wysoką jakość i uznanie na rynku pracy. Szkolenie składa się z modułów teoretycznych i praktycznych, które obejmują zarówno wykłady, jak i studium przypadków.

Uczestnicy mają dostęp do nowoczesnych materiałów dydaktycznych, w tym filmów, prezentacji oraz testów wiedzy. Kurs został przygotowany przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie integracji sensorycznej, co zapewnia wysoki poziom merytoryczny i praktyczny zajęć. Uczestnicy kursu uczą się, jak przeprowadzać diagnozę SI, opracowywać plany terapii oraz stosować różnorodne techniki terapeutyczne. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki, potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji terapeuty integracji sensorycznej.

Co daje kurs SI? Dokumentacja oraz perspektywy pracy

Ukończenie kursu SI daje uczestnikom specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy z osobami mającymi trudności z przetwarzaniem sensorycznym. Kurs kończy się egzaminem, po którym uczestnicy zdobywają kwalifikacje pozwalające podjąć pracę w charakterze terapeuty integracji sensorycznej. Taki dokument zwiększa atrakcyjność na rynku pracy i otwiera nowe perspektywy zawodowe, zarówno w placówkach edukacyjnych, jak i w gabinetach terapeutycznych.

Terapeuci SI mogą pracować z dziećmi i dorosłymi, pomagając im podnieść jakość życia poprzez skuteczną terapię zaburzeń integracji sensorycznej. Wiedza zdobyta podczas kursu pozwala na prowadzenie kompleksowej diagnozy, tworzenie indywidualnych planów terapeutycznych oraz skuteczne stosowanie różnych technik terapeutycznych, co jest niezwykle wartościowe w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.

Zobacz więcej