Miasto

Obchody Dnia Strażaka

Obchody Dnia Strażaka

Uroczystości rozpoczęła się przemarszem pododdziałów pod figurę św.Floriana i złożenia wiązanki kwiatów

Te składali komendant PSP bryg. Sławomir Kaganek, prezesi OSP Myślenice Dolne Przedmieście i Myślenice Śródmieście Edward Łapa i Franciszek Szilder.

Kolejnym elementem uroczystości była msza św. w Kościele pw. NNMP w Myślenicach, którą odprawił proboszcz ks. kanonik Makowski Stanisław.

Po mszy nastąpiło przejście do macierzystych Jednostek, tam wręczono medale i odznaczenia.

Komentarze

Zobacz więcej