Miasto

Powiat Myślenicki czwarty w Rankingu Powiatów

Powiat Myślenicki czwarty w Rankingu Powiatów

W prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za rok 2016 Powiat Myślenicki zajął 4. miejsce w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców

Wśród powiatów z Małopolski sklasyfikowanych w pierwszej dziesiątce tego Rankingu, w kategorii powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców, Powiat Myślenicki wyprzedził pozostałe powiaty z naszego województwa uzyskując najwyższą punktację.

Powiat Myślenicki wysoko oceniono za pozyskanie zewnętrznych funduszy, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. W ubiegłym roku sięgał po pozabudżetowe wsparcie m.in. na inwestycje w infrastrukturze drogowej, realizowane projekty w obszarach: ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy, pomocy społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Maksymalną ilość punktów zdobyliśmy za promocję rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych - instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii wykonane w naszym powiecie. Doceniono także wydarzenia kulturalne, przeprowadzone imprezy sportowe promujące aktywny styl życia, konkursy powiatowe, szkolenie kadry samorządowej oraz działania promocyjne.

- Wysoka lokata naszego powiatu świadczy o kontynuacji przyjętej polityki realizacji znaczących inwestycji majątkowych i infrastrukturalnych, pozytywnie wpływających na życie mieszkańców powiatu myślenickiego. Mam satysfakcję, że praca, którą wykonaliśmy została kolejny raz uhonorowana tak znaczącym wyróżnieniem - wynik komentuje starosta Józef Tomal.

Komentarze (1)

Zobacz więcej