Miasto

Spotkanie Seniorów Dolnego Przedmiescia

Spotkanie Seniorów Dolnego Przedmiescia

W Domu Strażaka OSP Myślenice Dolne Przedmiescie odbyło się coroczne spotkanie Seniorów z tej części miasta

Oficjalną część rozpoczął Prezes druh Łapa Edward przypominając historie jednostki, która w tym roku obchodzić będzie jubileusz 130 rocznicy powstania.
Podczas spotkania złożono seniorom noworoczne życzenia,dobrego zdrowia i długiego życia oraz miłej atmosfery w czasie wieczoru.

W drugiej części spotkania rozpoczęła się zabawa przy muzyce. Życzeniem wszystkich obecnych było spotkanie się za rok w tym samym towarzystwie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się ks.prałat Karol Jarosz, ks.prałat Stanisław Wójcik  oraz ks.Piotr Krzystek. 

 Jan T. Pitak

Komentarze

Zobacz więcej